Winkeliers spelen paniekvoetbal met prijzen

Het is opvallend dat vanwege de economische situatie en de onstabiele wisselkoers in het land, de prijzen van consumentengoederen in de verschillende winkels erg uiteen lopen. Sommige goederen zijn extreem hoog geprijsd. Het ministerie van Handel en Industrie(HI) heeft onlangs gesprekken gehad met onder andere de Consumentenkring Suriname omtrent de hoge prijzen voor consumentengoederen.
Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring zegt dat afgesproken is dat het ministerie van HI assertiever gaat worden. Er zullen ook afspraken gemaakt worden met de goederen importeurs dat de prijzen van niet alleen de basisgoederen maar ook van andere goederen en in dat geval wel steekproefsgewijs, gecalculeerd en gepubliceerd worden. Hierdoor zal de consument op de hoogte blijven van wat de juiste prijzen van deze goederen behoren te zijn. De Consumentenkring vindt dat de prijzen van flessen water bovendien opvallend onevenredig aan het stijgen zijn. Daarom wenst de organisatie dat er een specifiek nader onderzoek komt naar de prijs van water in flessen. Alleyne zegt dat het verschil in prijs voor water met wat het kort geleden was niet kan. De prijs voor water in flessen is met bijkans 100% gestegen. Alleyne vindt dat er in het geval van water, welk praktisch gratis is in Suriname, misbruik wordt gemaakt van de situatie. Momenteel geeft de producent Fernandes als een van de weinigen specifiek de prijzen van haar producten aan en hecht zelf de prijskaartjes aan de producten. Dit helpt om prijsopdrijving te voorkomen. Toch is het voorgekomen dat de winkeliers deze prijskaartjes van Fernades verwijderd hebben en hun eigen prijs aan de producten hebben toegekend. In dit soort gevallen meent Alleyne dat de consument zelf moet optreden. “De consument moet hier alerter en assertiever zijn. Zij moet dergelijke gevallen rapporteren”, stelt hij. Dit kan bijvoorbeeld bij de Consumentenkring of bij het ministerie van HI.

error: Kopiëren mag niet!