Gajadien: “Gewijzigde Terugroepwet zal geen lang leven hebben”

Gajadien “Gewijzigde Terugroepwet zal geen lang leven hebben”Als het aan de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) ligt, zal de pas gewijzigde ‘Wet houdende regels voor het beëindigen van het lidmaatschap van De Nationale Assemblee’ geen lang leven hebben. “Zodra de ‘welgemeenden’ in dit land de meerderheid hebben, zal deze wet wederom worden gewijzigd. Deze wijziging is een dieptepunt in onze parlementaire geschiedenis en een vertrapping van de geest van de grondwet. Onze politieke democratie is in gevaar!”, zegt assembleelid tevens ondervoorzitter van de VHP, Asiskumar Gajadien, aan Dagblad Suriname. De Terugroepwet is woensdagochtend na een marathonzitting rond 4.15 uur met 30 stemmen vóór en 12 tegen goedgekeurd door De Nationale Assemblee (DNA). De oppositie en DOE-parlementariër Carl Breeveld hebben tegengestemd. Gajadien benadrukt dat de coalitie er alles aan heeft gedaan om een wet aan te nemen die gunstig voor haar uitvalt. “Deze wet is nu in voordeel van de NDP. Het is de NDP die een cultuur heeft van omkopen, dus voor hun komt deze wet gunstig uit”, aldus Gajadien.
Gekozen DNA-leden kunnen zich nu als koopwaar aanbieden
De politicus vindt nog steeds dat deze wet speciaal in elkaar is getimmerd om Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan in de coalitie te houden. “Nu is er een situatie waarbij twee leden van de Pertjajah Luhur (PL)-fractie overgelopen zijn en met de wijziging bestendig zijn geworden voor regelgeving. Dat maakt dat wij een heel sombere parlementaire toekomst tegemoet gaan waarbij mensen op lijsten, wanneer gekozen, zich als koopwaar kunnen aandienen”, aldus Gajadien. Met de wijziging zijn politieke partijen nu niet meer in staat in te grijpen wanneer hun gekozen leden zich aansluiten bij andere fracties in het parlement. Zij zijn geen terugroepingsgerechtigden meer.
Meerderheidsgroep kan doen en laten wat zij wil
Het prerogatief voor het kandidaat stellen en terugroepen hoort volgens de VHP-ondervoorzitter thuis bij een politieke organisatie. “Je kan nu niet iets maken waarbij de vaststelling of iemand teruggeroepen kan worden, door een toevalloge meerderheid van een parlement zou moeten plaatsvinden”, vindt hij. Wanneer een groep in de DNA in staat is om een meerderheid te vormen met een aantal parlementariërs, kan zij volgens Gajadien doen en laten wat zij wil. De politicus benadrukt dat nu een situatie is gecreëerd waarbij de NDP-fractie haar afhankelijkheid van coalitiepartners deels kwijt is en bij een eventuele minderheid gemakkelijk leden van andere fracties kan omkopen om wederom een meerderheid te vormen. Doordat deze groep automatisch deel uitmaakt van een fractie met 26 zetels, zal de vaststelling van het overlopen volgens hem ook niet gebeuren.
Juridische processen
Gajadien benadrukt dat deze wijziging altijd de mogelijkheid voor politieke organisaties openlaat om juridische processen tegen de staat aan te spannen. “Je kunt niet aan de ene kant aangeven dat het kandidaatstellen van een persoon via een politieke organisatie conform een aantal regels dient plaats te vinden, maar je bij het terugroepen van een DNA-lid deze zelfde politieke organisatie uitsluit om te kunnen terugroepen.” De VHP’er vindt dat rechterlijke vonnissen met deze wet rond de terugroeping teniet worden gedaan. Gajadien zegt dat de situatie van voor 2005, toen overlopen zonder een Terugroepwet een normale zaak was, wederom haar intrede heeft gedaan.
FR

error: Kopiëren mag niet!