Dc Jurel weet niet waarop aantijgingen slaan

De districtscommissaris (dc) van Boven Suriname en waarnemend dc van Para, Armand Jurel, geeft aan dat hij geen reden heeft om een bepaalde groep burgers voor te trekken. De dc wordt wel hiervan beschuldigd aangaande het aanstellen van een granman. “Ik lees vaker zaken in de pers waar ik bij mezelf denk ‘waarover heeft men het precies’. Ik weet eerlijk niet wat ik met deze aantijgingen moet doen”, zegt de dc. De dc stelt niet eens te weten waarop de beschuldigingen slaan. “Ik zou niet weten voor wie ik partijdigheid aan de dag moet leggen.” De dc wilde verder niet uitweiden over deze zaak en stelde dat alles wat de mensen hebben gezegd voor hun rekening is. Er was tijdens een persmeeting met betrekking tot het vervolgtraject na de ‘Liba Wiwi’ aangegeven dat de Lo-oudsten van de Matjaws ervan overtuigd zijn dat de dc de groep van Albert Aboikoni, die zichzelf tot granman heeft benoemd, voortrekt. De dc die als voorzitter van een commissie is ingesteld, moest zorgen dat zaken goed verliepen ten aanzien van de ‘Puu Blaka’ en dat er rust heerste in het gebied te Asidonhopo. Echter vinden de Lo-oudsten volgens woordvoerder Heijnes Landveld dat de dc op verschillende gelegenheden zaken ten voordele van Albert Aboikoni heeft afgehandeld. De groep heeft ook diverse keren gevraagd dat men stopt met het zoeken naar een granman en vraagt dat er weer rust komt in het gebied.
Volgens de dc is er een commissie ingesteld om ervoor te zorgen dat de situatie met betrekking tot de ‘Puu Blaka’ betreffende het overlijden van granman Aboikoni, in orde wordt gemaakt en op een correcte manier verloopt. De commissie was niet ingesteld om een granman te kiezen. “Er zou autorisatie verleend moeten worden door het ministerie van Financiën, omdat het allemaal geld kost.” Het proces van Puu Blaka is al achter de rug, terwijl het geld nog niet vrijgekomen was. “Dat betekent dat het voor ons ophoudt”, aldus dc Jurel.

error: Kopiëren mag niet!