Rechter betrapt militair op meineed in strafzaak Meriba en co

Kantonrechter Rewita Chatterpal heeft dinsdag een getuige nader gehoord. Dit was noodzakelijk, omdat zij geconstateerd had dat deze getuige, een militair werkzaam bij de Inlichtingendienst, een leugenachtige verklaring heeft afgelegd op de zitting van 27 juli. In deze strafzaak staan de verdachten Romano Meriba, Anthony Ch., Errol S. en Steven B. terecht. De getuige was in oktober afgelopen jaar ingesloten. De rechter besefte na het verhoor dat de getuige ten tijde van het delict in detentie was. Op de strafzitting confronteerde de rechter de getuige met het feit dat hij op de dag van het misdrijf, 9 november 2015, niet de plek aanwezig was waar het voorval zich had voorgedaan. De getuige was toen opgesloten in het cellenhuis. Op de vraag van officier van justitie Duncan Nanhoe gaf de getuige aan dat hij voor 50% de waarheid heeft gesproken in de raadkamer. Op de strafzitting heeft het OM de inverzekeringstelling van de getuige F. aan het gerecht overgelegd. De rechter liet de raadslieden zien dat zij zelf een foto van het dossier van de getuige F. heeft gemaakt, omdat zij al door had dat hij op de zitting een verzonnen verhaal had verteld.
Advocaat Raoul Lobo vroeg zich in verband hiermee af waarom men zo een drukte maakt omtrent de verklaring van deze getuige, terwijl de huidige minister van Justitie en Politie, Jennifer Van Dijk-Silos, kort geleden onder ede ook onwaarheden heeft verklaard. Opmerkelijk is daarbij dat daarover niets wordt gezegd.
De rechter hoorde Errol als getuige. Hij heeft zaken uit de doeken gedaan. Errol verklaarde dat Anthony naar hem in het cellenhuis heeft gebeld. Volgens Errol zei Anthony het volgende; ‘Kong poer a man’. Hiermee bedoelde Anthony om Meriba buiten te krijgen, want hij heeft zijn twee gabbers verloren. Hij bedoelde daarmee de twee verdachten die tijdens de actie van de politie dodelijk zijn geraakt. Errol verklaarde dat ene Blokland hem heeft gebeld in het cellenhuis en hij daarbij voorstellen heeft gedaan. Ook andere mensen hebben voorstellen gedaan. Errol blijft erbij dat hij de waarheid heeft gesproken bij de rechter-commissaris. Echter verklaarde Anthony dat hij het gevoel heeft dat Meriba hem en Errol had bezwaard vandaar dat hij ook belastende verklaring contra hem hadden afgelegd.
Meriba merkte eveneens op dat hij het niet goed vindt dat de pers bij de behandeling van deze strafzaak steeds alleen zijn naam opneemt in de berichten. “Het is de strafzaak tegen Meriba, zegt men steeds. Maar ik sta niet alleen terecht in deze zaak. Waarom wordt er elke keer met mijn naam een bericht gelanceerd?” Ook merkte hij op dat ene ‘Kuiken’, een vriend van Errol, de zaak een andere wending heeft gegeven. Errol getuigde dat hij vaker hoort dat Kuiken zou worden opgeroepen. “Ik heb nooit een kuiken noch een kip op de zitting gezien,” merkte Errol enigszins geïrriteerd op. Meriba haalde aan dat hij een beter onderzoek wenst door het OM. Hij heeft vanaf zijn aanhouding aangegeven dat hij mishandeld is geworden. Tot heden is het hem niet gelukt om de aangifte wegens de mishandeling te doen. Meriba verklaarde dat hij door leden van het Arrestatieteam is mishandeld en gewurgd. De rechter heeft met betrekking tot de aangifte van de verdachte Meriba de nodige aandacht van het OM gevraagd. Op 26 oktober wordt de verdere behandeling voortgezet. Het viertal blijft aangehouden.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!