2 jaar cel wegens seksueel misbruik minderjarige

Kantonrechter Cynthia Valstein-Montnor heeft Regillio Amoida maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar met aftrek. Deze verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van een minderjarig meisje. Hij heeft telkens en opzettelijk vleselijk gemeenschap gehad met het minderjarig kind en wel in het jaar 2014 en 2015. In deze strafzaak had het Openbaar Ministerie een straf van twee jaar en zes maanden geëist. De rechter week af van het strafvoorstel en veroordeelde Amoida tot twee jaar met aftrek. Deze verdachte werd juridisch bijgestaan door advocaat Irvin Kanhai. De raadsman was de mening toegedaan dat de getuigenverklaringen niet als bewijs kunnen dienen. Hij verzocht de rechter om zijn cliënt te willen vrij spreken van de gehele tenlastelegging. Het gaat om een een-tegen-een verklaring volgens de advocaat. De rechter achtte het feit wel bewezen en veroordeelde Amoida.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!