Maximum casinovergunningen teruggebracht naar 20

Met de wijziging van de Wet op Hazardspelen heeft De Nationale Assemblee (DNA) ervoor gezorgd dat de staat voortaan niet meer dan maximaal 20 vergunningen voor het opzetten van casino’s kan uitgeven. Nu zijn er 31 vergunningen verstrekt, terwijl 17 casino’s actief zijn. Donderdagavond is de voornoemde wet met algemene 29 stemmen aangenomen. Tot 1962 was er maar één casino in het land, op naam van NV Hotelmaatschappij Torarica. Door de regeringen Wijdenbosch en Bouterse zijn maar liefst 29 casinovergunningen verstrekt en tijdens de regeringen Venetiaan, drie. De laatste vergunning is op 6 januari 2016 gegeven aan P&D Eco Resort in het district Para. Vanaf 2011 tot en met nu zijn er reeds negen vergunningen voor casino’s verstrekt door de regeringen Bouterse. Twintig vergunningen zijn voor rekening van de regering Wijdenbosch tussen 1996 en 2000.
Met deze wet moet er een einde komen aan wildgroei in deze branche. Diverse voorstellen van de oppositie zijn ook aangenomen. André Misiekaba die namens de initiatiefnemers de ontwerpwet heeft verdedigd, voerde aan dat diverse voorstellen van de assembleeleden, de branche en de gemeenschap meegenomen zijn in het uiteindelijke wetsontwerp. Er zijn wijzigingen aangebracht. De scherpe controle is reeds opgenomen in de taken van de Gaming Board. Hij gaf voorbeelden van diverse landen met een miljoenenbevolking die minder casino’s hebben dan Suriname. Hij is blij met een ‘cap’ die gesteld is. Mensen die vijf jaar of langer een vergunning hebben, zullen die van rechtswege verliezen als zij niet binnen zes maanden, conform de in de vergunning en de bij of krachtens wet gestelde eisen, de activiteiten ontplooien waarvoor de vergunning is verleend. Anderen die korter een vergunning hebben, krijgen een jaar de tijd om zaken in orde te maken. De controle door de Gaming Board moet in werking treden. De wet regelt ook dat Surinamers naar een casino mogen gaan en casinohouders niet strafbaar kunnen worden gesteld. De VHP, Abop en NPS hebben ook vóór de ontwerpwet gestemd. De PL-fractie heeft zich onthouden van stemmen.
FR

error: Kopiëren mag niet!