Leden ALS en BvL op 3 oktober niet aan het werk

Leden ALS en BVL vergaderen over houding regeringLeden van de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname in Suriname (ALS) en de Bond van Leraren (BvL) hebben op 10 augustus een vergadering belegd. De vergadering werd uitgeroepen door de besturen van de bonden zelf. Zowel de BvL als de ALS-leden zullen op 3 oktober niet naar school gaan. Men is van mening dat de regering nog niets heeft gedaan om aan te kunnen tonen dat de overeenkomst die men is aangegaan, wordt nageleefd.
Er is een presidentiële commissie geïnstalleerd om de uitvoering van de overeenkomst voor te bereiden. De twee vertegenwoordigers van de vakbonden hebben gerapporteerd dat er weinig gebeurt in de commissie. Men ziet het niet meer zitten met de lakse houding van de regering met betrekking tot het nakomen van afspraken. De Bond van Leraren heeft aan de regering in een schrijven van 11 juli 2016 gevraagd om overleg zodat de voorzieningen ten behoeve van de leerkrachten op tijd kunnen worden uitgekeerd. Eind augustus moeten de leerkrachten een inflatiecorrectie ontvangen vanwege het gesloten akkoord. De regering gaat volgens de bonden totaal voorbij aan hetgeen de leerkrachten rechtens toekomt.
Het lag in de bedoeling dat alle leerkrachten middels deze bijeenkomst een krachtig signaal zouden sturen naar de regering om haar houding naar de leerkrachten toe in positieve zin te wijzigen.

error: Kopiëren mag niet!