NPS houdt 8 december strafproces scherp in de gaten

Teneinde een vredige natie te zijn, is het van groot belang dat de rechtstaat Suriname gerespecteerd wordt. De toepassing van de Trias Politica is volgens de Nationale Partij Suriname (NPS) een belangrijk uitgangspunt in de democratie van ons land. Derhalve mag het nimmer zo zijn dat één der machten wordt gehinderd in de uitvoering van haar verantwoordelijkheden die zij binnen de wet heeft meegekregen.
Zo stelt de partij in een verklaring waarbij aandacht wordt gevraagd voor vrijdag 5 augustus 2016. Dan neemt de Krijgsraad het besluit of het 8 december strafproces wel of geen voortgang zal vinden. De partij houdt de ontwikkelingen van dit proces nauwlettend in de gaten .
De naleving van de scheiding der machten moet volgens de NPS een geïntegreerd onderdeel van het totale regeringsbeleid zijn. De partij brengt in herinnering dat zij samen met partners reeds in de jaren tachtig en daarna hard aan heeft gewerkt om de rechtstaat en democratie te herstellen. Zij weigert derhalve te accepteren dat rechterlijke processen vanwege enge persoonlijke belangen worden gestuit.
Het recht van de samenleving om op basis van hoor en wederhoor (in juridische termen requisitor en pleidooi) te weten hoe de ernstige vormen van misdrijf tegen de menselijkheid onder andere rond 8 december 1982 hebben plaatsgevonden, mag niet vanwege een ‘toevallige’ regeringspositie ongedaan gemaakt worden. 
De NPS huldigt de gedachte dat oplossingen via wet en recht bewerkstelligd moeten worden om zo op vreedzame wijze geschillen binnen de samenleving op te lossen. Zij spreekt daarom de hoop uit dat alle partijen in dit proces zich zullen onderwerpen aan de algemeen aanvaarde regels van beschaafdheid in deze wereld en respect zullen tonen voor onze grondwet.
Tevens wenst de NPS heel veel kracht en wijsheid toe aan de Krijgsraad en alle andere rechters die mogelijkerwijs vanwege de ontstane situatie onder enorme druk zijn komen te staan.
Persdienst Nationale Partij Suriname

error: Kopiëren mag niet!