Suriname is twee tolken in Engels-Nederlands rijker

1 Suriname is twee tolken in Engels-Nederlands rijker (1)De directeur van Binnenlandse Zaken, Putridewi Amatsoemarto, heeft gistermorgen twee tolk/vertalers beëdigd. Het gaat om Helen Antonius en Kalisda Café-Pinas. Beiden zijn vertalers in de Engelse-Nederlandse en de Nederlandse-Engelse taal. Volgens Amatsoemarto stonden er drie personen op de lijst om beëdigd te worden. Helaas is de derde persoon uitlandig en zal op een later tijdstip worden beëdigd. ‘Het werk als tolk vertaler is een mooie job en jullie hebben daar bewust voor gekozen. Ik wens jullie heel veel succes in het werk. Suriname is een multiculturele samenleving, waarin heel veel talen worden gesproken. Jullie zijn een instrument om de samenleving te helpen talen te begrijpen en te verstaan, die ze niet machtig zijn’, sprak Amatsoemarto de nieuwe tolk/vertalers toe. Na de beëdiging ontvingen de nieuwbakken tolk/vertalers een kopie van de resolutie, waarin het besluit is vastgelegd om ze te beëdigen, en een proces-verbaal van de beëdiging. Een afschrift van die documenten wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken ook verzonden naar relevante instanties, zoals het Hof van Justitie en de procureur-generaal.

error: Kopiëren mag niet!