Commissie moet berovingen onder winkeliers aan banden leggen

Commissie moet berovingen onder winkeliers aan banden    leggen 2De criminaliteit neemt steeds ergere vormen aan in Suriname. Cijfers tonen aan dat het aantal berovingen op winkeliers toenemen. De districtscommissaris van Noord-Oost, Jerry Miranda, heeft in dit kader een commissie geïnstalleerd die aanbevelingen moet doen om deze stijgende trend van berovingen aan banden te leggen. In deze commissie zijn vertegenwoordigd leden van het Korps Politie Suriname, leden van de bestuursdienst, het Nationaal Leger, dat de politie in haar werkzaamheden zal steunen en ondernemers. In dit traject zal het district Wanica en heel Paramaribo aangepakt worden. Er is een beroep gedaan op de Chinese Vereniging Suriname om haar medewerking te verlenen. Hierbij zal er gekeken worden naar wat nodig is. De ondernemers zullen in dit kader inkomen met de nodige middelen, zodat de controlewerkzaamheden gedaan kunnen worden. Verder hebben de ondernemers eveneens een eigen conceptie hoe er invulling gegeven moet worden aan deze veiligheid en zal men aan tafel komen om van informatie te voorzien en adviezen te geven. Volgens de dc zal getracht worden om de normen en waarden terstond weer te brengen binnen de maatschappij. “Want het kan niet zo zijn dat men op klaarlichte dag rond 13.00 uur in de middag gewoon een zaak binnenrijdt en de winkelier berooft. Vandaar dat deze commissie wordt ingesteld om het geheel te monitoren”, aldus de dc.
Adviseur van de Chinese vereniging, Stephen Tsang, zegt blij te zijn met de commissie. “De winkeliers zijn de targets nu op dit moment. Vandaar dat wij ook het gesprek, nadat die is aangevraagd vanuit de Chinese vereniging (SCUA), afwachten. Dit is het begin, waarbij de situatie is aangekaart en waarbij er voorstellen aangedragen zullen worden ter verbetering van de situatie. We hopen dat er meer groepen zullen zijn die zich zullen aansluiten.”
Regiocommandant, commissaris van politie, Inder Jangbahadoer, tevens voorzitter van de commissie, stelt dat de commissie een grote taak heeft en gelijk aan de slag zal gaan. “Binnen een korte periode moeten we kunnen zeggen dat dit initiatief vruchten afwerpt. Er zal niet alleen bescherming geboden worden aan de ondernemers, maar ook aan de totale gemeenschap. We beginnen in Wanica en Paramaribo, maar dit moet op den duur een landelijke actie worden. De commissie wil op 28 juli samen zitten om gelijk aan de slag te gaan.”

error: Kopiëren mag niet!