BvL wil inspraak vakbond in onderwijsbeleid

Valies Imeao persconfDe Bond van leraren (BvL) hield gisteren een persconferentie om de gemeenschap te informeren over de kwestie: “reorganisatie Imeao”. De BvL meent dat de directeuren, leerlingen en de leerkrachten geen inspraak hebben gehad in beslissingen door de minister van Onderwijs genomen en dat dit niet correct is. Dat een minister alleen het beleid uitmaakt, is volgens Wilgo Valies, bondsvoorzitter van de BvL, een reeds lang achterhaalde zaak. De mensen in het onderwijsveld hebben namelijk praktisch inzicht in het verloop van processen en zouden daarom inspraak moeten hebben bij het maken van dit beleid. Bovendien zijn de leraren nodig voor het hebben van draagvlak voor dit beleid. “Het is gangbaar dat je hen kan overreden om mee te gaan om te komen tot een uitgebalanceerd beleid. De minister staat in dienst van de gemeenschap. Een leraar ook.” Het schrappen van de studierichtingen en niveaus van het Imeao zoals door onderwijsminister Robert Peneux aangegeven, zou volgens de BvL verregaande consequenties hebben voor de leerlingen. Voorts zou er dan geen sprake meer zijn van een volwaardig Imeao ‘nieuwe stijl’, zoals opgenomen in het instellingsbesluit.
BvL praat namens leerlingen en leraren
De bondsvoorzitter meent dat hij zich op de dag van de protestactie tegen het schrappen van de Imeao-studierichtingen bij het Minowc-gebouw correct heeft gedragen. Valies verduidelijkt dat hij daar was als voorzitter van de BvL en niet als voorzitter van de stuurgroep voor de monitoring van de reorganisatie van het Imeao. “Ik sprak namens de studenten en de leraren en dat schijnt hij niet te begrijpen”, stelt Valies, doelende op de onderwijsminister. De BvL is er volgens Valies niet alleen om bezig te zijn met arbeidsvoorwaarden. Het was altijd al een organisatie die zich ook bezighield met beleid, het onderwijs aangaande. Ook gedurende voorgaande regeringen kwam de BvL op als bleek dat dit beleid niet goed was en uitte zij protest. Voorts houdt de BvL zich bezig met maatschappelijke problemen, die invloed hebben op leerlingen en leerkrachten, kortom alles dat te maken heeft met het onderwijs. De minister van Onderwijs leeft volgens Valies nu buiten de realiteit. Hij zou op een andere manier met zijn werkers om moeten gaan. Ook zouden volgens Valies de termen ‘ondergeschikte’ en ‘meerdere’ die Peneux regelmatig bezigt, niet meer in deze tijd passen. “In deze tijd wordt er gecommuniceerd met de medewerkers.” Peneux mag dan wel de leiding hebben, maar het leidinggeven moet hij volgens Valies dan wel op de juiste manier doen. Minister Peneux is van mening dat de vakbond geen inspraak mag hebben in inhoudelijke zaken, maar deze houding is volgens Valies een ‘setback’ in de hedendaagse ontwikkeling.
Peneux vertoont Rambo-achtig gedrag
De hoogoplopende discussie tussen de BvL-voorzitter en Peneux, met betrekking tot dit onderwerp, heeft ertoe geleid dat Peneux heeft gesteld, Valies een vermaningsbrief te zullen toesturen. “De minister mist de bevoegdheid om mij te vermanen. Hij moet zichzelf vermanen. Hij moet in de spiegel gaan kijken”, zegt Valies hierop. Hij verwijt de minister ‘Rambo-achtig’ gedrag dat kan leiden tot onrust. De houding van Peneux is volgens hem steeds een van intimidatie. Er is volgens Valies overigens geen sprake van een persoonlijk probleem tussen hem en de minister. “Het gaat om de houding van de minister.” De BvL heeft volgens de vakbondsleider niets tegen de persoon Peneux. Het is volgens hem wel voor het eerst dat hij zulk gedrag bij een minister heeft gezien. Valies begrijpt dan ook niet waarom men hem steeds bekritiseert op zijn uitlatingen, terwijl de minister alle gelegenheid krijgt, ook in de pers, om allerlei verwensingen en beschuldigingen naar onder andere zijn persoon toe te doen. “Wie roept de minister tot orde?”, vraagt Valies zich af. De conflicten van leerkrachten met Peneux gaan volgens de BvL-voorzitter overigens jaren terug. Hij brengt in herinnering dat de minister in de periode toen die nog de directeur van een handelsschool was, als een ‘briesende leeuw’ tekeer ging tegen het personeel. Hij probeerde de leerkrachten op de school steeds in een hoek te drukken. Dezelfde, minder goede eigenschappen zou Peneux nu voortzetten op ministersniveau. “Dit zorgt voor onrust in het onderwijs”, stelt Valies.
BvL wil juist onrust voorkomen
De vakbond zal er volgens hem alles aan doen om deze onrust te voorkomen. In tegenstelling tot wat sommigen beweren, is de BvL niet uit op een machtsstrijd. Ook is zij op generlei wijze bezig te proberen de regering ten val te brengen, geeft bondsvoorzitter Valies voor alle duidelijkheid aan. Alhoewel de BvL in eerste instantie voor een vervolggesprek met de minister betreffende de Imeao-kwestie wenst te gaan, zal de vakbond er echter, zoals door de bondsvoorzitter gesteld, niet voor schromen desnoods een deel of het geheel onderwijsveld in beweging te brengen. “Wij gaan alles doen om de minister tot andere gedachten te brengen”, aldus Valies. Als de minister gaat zorgen voor escalatie dan zal aan hem, in de bewoordingen van Valies, ‘de rekening gepresenteerd worden’.

error: Kopiëren mag niet!