Begroting IDCS sterk gedaald

Begroting IDCS sterk terug gebrachtDagblad Suriname vernam onlangs dat de Investment and Development Corporation in Suriname (IDCS) momenteel op een lager tempo draait. Zo werd ook beweerd dat een groot deel van de werknemers van de organisatie in de week maar drie dagen aan het werk is. Dagblad Suriname confronteerde Imro San A Yong, onderdirecteur belast met de waarneming, met deze informatie. Hij verwijst het naar het rijk der fabelen. “IDCS draait niet op een laag pitje. Wij hebben projecten in de landbouw, mijnbouw en energie die wij aan het uitvoeren zijn. IDCS staat nog altijd op de loonlijst van Financiën. Wij hebben onze bestedingen aangepast aan de financiële stroom vanuit Financiën’, stelt San A Yong.
Bezuinigen
Hij merkt op dat ook IDCS heeft moeten bezuinigen. De begroting van de organisatie was initieel SRD 7 miljoen. Het ministerie vroeg naar een suppletoire begroting, dat uiteindelijk neerkwam op SRD 5.3 miljoen. Goedgekeurd werd SRD 2 miljoen. Echter heeft de organisatie van het goedgekeurde bedrag maar de helft in ontvangst gekregen.
Werknemersbestand teruggebracht
De organisatie heeft haar werknemersbestand successievelijk van 25 naar 15 moeten brengen. Van de 9 consultant zijn 5 bedankt. Ook is de werktijd van werknemers ingekort. “Dat betekent niet dat er minder werk wordt geleverd. Elke week wordt er een werkrooster gemaakt van werkactiviteiten. Het is een groter druk, maar aan de andere kant hebben wij kunnen kijken naar waar wij veel efficiënter kunnen werken”, stelt San A Yong.
Winston Caldeira werd de eerste IDCS-directeur. Die is per eind februari niet meer verbonden aan de organisatie. Caldeira neemt momenteel namens de regering zitting in de Sociaal Economische Raad. De voornaamste opdracht van de organisatie was buitenlandse investeerders te interesseren voor investeringen in vergane en halfvergane productiebedrijven.
Uit enkele berichten uit het verleden heeft parlementariër Gregory Rusland een idee dat er een instituut gewenst was, dat zich bezig zou houden met de gezondmaking van parastatalen en het aantrekken van investeringen voor grote projecten in Suriname. Wanneer men echter met zo iets begint, en naar het bestuur van Suriname kijkt, kan er niets worden verwacht van een dergelijk instituut. “Dit omdat je in onze samenleving organen hebt, die toch wel intensief betrokken zijn bij grote activiteiten in verschillende sectoren. Ik zie niet hoe je zo een instituut creëert dat langs de bestaande structuren, succesvol zou moeten werken. Zij kunnen niet succesvol werken in Suriname, omdat je altijd een spanningsveld krijgt met de formele structuren in het land”, stelt Rusland.
Het duurde zes jaren, na de oprichting, maar er kwam een eerste grote investeerder eindelijk via IDCS naar Suriname: een Israëlisch particuliere onderneming. Op de verlaten plantages Phedra, Victoria en Baboenhol zou deze onderneming cacao telen en kippen fokken. Het project ging uiteindelijk richting LVV.
Het instituut kon volgens de waarnemend directeur veel sneller resultaten behalen. In Suriname bestaat echter het politiek besef en ondersteuning voor zo een instituut niet. “Mensen in Suriname zijn altijd gewend dat een investeerder gaat naar de minister/president en zij regelen hun ding. Die traditie is er en wij vechten tegen die traditie”, meent San A Yong. Momenteel heeft de organisatie investeringsprojecten in de landbouw, houtverwerking en groene energie.
Dit instituut zou volgens Rusland mooie planen kunnen ontwikkelen, ‘maar men gaat altijd stuiten op de formele structuren zoals ministeries, en zoals we de afgelopen jaren hebben gezien, het kabinet van de president’.
“Ik ben niet op de hoogte van hun activiteiten op dit moment. Je hoort er weinig van. Je merkt weinig van wat zij hebben kunnen betekenen voor de samenleving, maar dat was allemaal verwachtbaar”, stelt Rusland
“Als een project positieve resultaten oplevert, tastbaar is en je het kunt zien, kom ik ermee naar de krant”, stelt San A Yong, aangevende, het niet nodig te achten, om te praten over zaken die zichzelf nog moeten bewijzen.
Verder voert IDCS ook eigen projecten uit. Te Phedra heeft men onlangs 10 hectaren peper geplant. IDCS kijkt uit naar additionele verkopers voor dit project. Ook zijn er projecten voor gember en geelwortel in uitvoering. Deze eigen projecten wil de organisatie uitvoeren om de financiële afhankelijkheid van het ministerie af te bouwen.

Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!