‘Juspol-minister moet juiste balans en harmonie in samenleving brengen’

De VHP heeft een brief gericht aan de president, naar aanleiding van de uitspraken van de minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk – Silos, waarbij is gevraagd dat zij moest aftreden. Volgens de parlementariër en ondervoorzitter van de VHP, Asiskumar Gajadien, zou de VHP deze oproep niet hebben gedaan als de minister van Juspol de juiste balans en harmonie in de samenleving had gebracht in plaats van disharmonie tussen de verschillende machten in het land te brengen. “Het is onze taak aan te geven dat deze persoon niet in staat is om haar werk te doen en te vragen aan de president te handelen. Dit is gedaan aan de hand van wat leeft in de samenleving. Indien de president niet handelt, is het duidelijk dat hij dan niet naar het volk luistert.” Desondanks zit de minister nog aan de regeringstafel. Gajadien zegt dat de partij zich ervan bewust is dat het een democratie is en ‘wanneer je niet de meerderheid hebt, zal je rekening moeten houden met het besluit van de regering’. “Je kunt er niets aan doen en zolang ze in die functie is, zal je dat moeten respecteren”, zei Gajadien zaterdag in het programma KAAK.
Er zijn ook moties ingediend in De Nationale Assemblee (DNA), die te maken hebben met de arbeidsplaatsen, ondernemerschap en het beschermen van investeringen. Er is ook gevraagd dat de regering erop moest toezien dat de mensen die betaald moeten worden ook daadwerkelijk betaald worden. De parlementariër gaf in dit kader aan dat de backbone van een samenleving het bedrijfsleven is, omdat daar werkgelegenheid wordt gecreëerd. “Een van de grootste opdrachtgevers naast de mijnbouwsector is de overheid. Als de overheid niet betaalt, komen bedrijven in problemen.” De minister van Financiën had volgens de VHP’er vorig jaar gesteld dat alle achterstanden in december 2015 ingelopen zouden worden. “Maar we zien dat hij nu rijkelijk toegeeft dat er nog een achterstand van SRD 300 miljoen is. We blijven aandringen dat de mensen uitbetaald worden, omdat dit zijn weerslag heeft naar het volk toe. Arbeidsplaatsen gaan verloren hierdoor.” Er is ook aan de overheid gevraagd de mensen een koerscompensatie te geven. De motie is echter afgewezen. Er zou in deze weer aangedragen zijn dat het geld om dit te bewerkstelligen er niet is. Dit is volgens Gajadien echter een drogreden. “Als je de mensen vrijlaat om te ondernemen en ze geen dividendbelasting hoeven te betalen, dan betekent dit dat die ondernemer die 25% kan gebruiken om andere investeringen te doen. Hiermee kan je meer werkgelegenheid krijgen”, aldus Gajadien.

error: Kopiëren mag niet!