Hindori (NZR): ‘Particuliere zorginstellingen moeten ook meegenomen worden’

De directeur van het Sint Vincentius Ziekenhuis, tevens voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR), Manodj Hindori, geeft aan dat hij vernomen heeft dat de DNA-commissie aan de zorginstellingen, die vallen onder het ministerie van Volksgezondheid, heeft gevraagd naar hun financiële cijfers. Het Sint Vincentius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis waren als particuliere ziekenhuizen niet uitgenodigd voor de bijeenkomst tussen DNA en deze zorginstellingen. Dit had Hindori liever anders gezien. “De NZR treedt juist als collectief op als het gaat om de financiële problemen van ziekenhuizen.
De problematiek van de particuliere ziekenhuizen als Diakonessenhuis en Sint Vincentius Ziekenhuis is identiek aan de problematiek, waarmee de staatsziekenhuizen te kampen hebben. Alle ziekenhuizen hebben te maken met sterk verhoogde uitgaven, terwijl de inkomsten maar niet toenemen vanwege achterhaalde tarieven. Ook de particuliere ziekenhuizen kunnen hun ligdagtarieven niet zomaar aanpassen. Hiervoor hebben ook zij toestemming van de regering nodig. Daarom vind ik dat zonder meer alle ziekenhuizen, zowel staatsziekenhuizen als particuliere ziekenhuizen, meegenomen moeten worden als afgestemd wordt over de precaire situatie in de ziekenhuizen”, aldus Hindori. De NZR heeft er vaker op gewezen dat de financiële situatie van de ziekenhuizen zeer precair geworden is. Dit, doordat er nog steeds achterhaalde tarieven worden gehanteerd voor de zorg.
De ziekenhuizen kunnen de zorg aan patiënten niet langer voorfinancieren. Bovendien moeten ze maandenlang wachten om deze gelden terug te krijgen. Nu is het zo erg dat de ziekenhuizen geen nieuwe leningen meer kunnen krijgen bij de banken. Het gevolg is dat niet alleen de ziekenhuiszorg vast loopt, maar de ziekenhuizen liggen financieel aan de grond. De door de Zorgraad voorgestelde verhoging van 11% op de ligdagtarieven is niet toereikend. De NZR heeft deze verhoging dan ook niet willen accepteren. Zij vroeg de minister van Volksgezondheid de tariefsaanpassing marktconformer te maken. Ook gaf de NZR aan dat zij mogelijk zou moeten snijden in het tot nu toe aangeboden zorgpakket aan vooral de basiszorgverzekerden. Wat betreft de derdelijnszorg lopen de kosten erg hoog op. De ziekenhuizen kunnen deze dure zorg niet meer aanbieden en garanderen als de gehanteerde zorgtarieven ver beneden de werkelijkheid blijven. De minister heeft gevraag om wat ruimte om deze dringende kwestie te kunnen bekijken om zodoende tot een adequate oplossing te komen.

error: Kopiëren mag niet!