‘Bouterse moet optreden tegen dc Coronie’

De Nationale Partij Suriname (NPS), bij monde van het hoofdbestuurslid Hesdy Pigot, wil, dat Desi Bouterse de waarnemende districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh van Coronie tot orde roept en hem opdraagt om de circulaire, die hij 19 juli onder het personeel van zijn commissariaat heeft verspreid, in te trekken. In de brief dreigt de dc met ‘zware sancties’ tegen ambtenaren die tijdens werkuren over politiek discussiëren.
Het is volgens de NPS’er, ‘het recht van iedere Surinamer om vrijelijk te praten over alle onderwerpen’. ‘Niemand mag een inwoner van de Republiek Suriname beletten te praten over wat dan ook. Dat de districtscommissaris in zijn circulaire ambtenaren bedreigd heeft zware sancties toe te passen, wanneer hij merkt dat er over politieke issues wordt gediscussieerd, is een regelrechte schending van het grondrecht van vrije meningsuiting.’
‘De grondwet van de Republiek Suriname geeft in artikel 8 lid 2 aan dat niemand op grond van o.a. zijn politieke overtuiging gediscrimineerd mag worden. President Bouterse moet hiertegen optreden, omdat hij anders zijn plicht als hoeder van een verenigde Surinaamse samenleving verzaakt en wel in grove mate.’
Pigot stelt dat de NPS niet zal schromen om de bedreiging en dus de circulaire van de dc van Coronie te laten beoordelen door een van haar juridisch onderlegde leden, teneinde een klacht in te dienen zowel nationaal als internationaal. ‘Een dergelijke actie moet vroeg in de kiem gesmoord worden, want anders stevenen we in ons geliefde land Suriname af op een dictatuur. Onze recente geschiedenis heeft ons reeds bewezen wat een dergelijke staatsvorm oplevert. Tot en met vandaag de dag zijn we bedroefd, vechten we tegen wat is afgenomen en bovenal werken we hard aan het behoud van de democratie. President Bouterse moet nu laten zien dat hij een ware democraat is en leiding geeft aan ons Suriname waar je vrij je mening mag geven, ook als je ambtenaar bent.’

error: Kopiëren mag niet!