Echtgenoot aangehouden in moorzaak Curacaoweg

De politie van Lelydorp trof in de vroege morgen van vrijdag 22 juli het levenloze lichaam van de    33-jarige Giavannea Singotani gehuwd Setroredjo aan op een adres in het ressort.
Via de Centrale Meldkamer kregen de wetsdienaren de melding van een diefstal middels geweldpleging op dat adres.
Daar aangekomen troffen de wetsdienaren de man des huizes met zijn drie kinderen en enkele familieleden aan. De echtgenoot die volgens zijn verklaring in een andere vertrek sliep, verklaarde  aan de politie dat hij drie manspersonen in een auto die in de inrit was geparkeerd, zag wegrijden.
Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is het lijk voor obductie in beslag genomen. De afdeling Forensische Opsporing is belast met het sporen onderzoek.
Inmiddels is de echtgenoot van het slachtoffer aangehouden en na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.  Het vermoeden bestaat dat hij meer van de dood van zijn echtegenote moet afweten. Afdeling Kapitale Delicten onderzoek deze zaak verder. 

error: Kopiëren mag niet!