Rechter wijst verzoek tot invrijheidstelling af

Kantonrechter Cynthia Valstein-Montnor heeft woensdag het verzoek dat advocaat Irene Lalji had gedeponeerd met betrekking tot de invrijheidstelling van de verdachte Mohamed L. op te schorten c.q. op te heffen, afgewezen. De magistraat is de mening toegedaan dat er nog ernstige bezwaren overeind staan tegen de verdachte Mohamed. In deze strafzaak staan de verdachten Mohamed L. en zijn wederhelft, Pamela Ch., terecht wegens kindermishandeling, de dood ten gevolge hebbende. De 4-jarige Damiën Changu is op dinsdagavond 11 november 2014 om het leven gekomen vanwege mishandelingen. Het kind werd na de mishandeling vanuit Meerzorg overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Daarbij constateerde de behandelende arts dat het jongetje ernstige kneuzingen had op verschillende delen van zijn lichaam. De gezondheidssituatie van het kind was toen van dien aard dat operatief moest worden ingegrepen. Op grond van feiten en omstandigheden vermoedde de politie dat Damiën mishandeld was en dat hij ten gevolge van die mishandeling ernstig gewond was geraakt.
De medeverdachte, de echtgenote, verklaarde op de eerdere zittingen dat zij haar kind alleen had mishandeld. Nadat dit bekend was, had de verdediging de magistraat gevraagd om haar cliënt in kwestie voorlopig in vrijheid te willen stellen. Volgens Lalji heeft zij een aantal keren het verzoek tot invrijheidstelling gedaan. De vervolging heeft twee keren hiernaar gerefereerd. Gisteren heeft openbare aanklager Duncan Nanhoe zich wederom verzet tegen het verzoek. Hij gaf aan dat gedurende het proces het vaker is voorgekomen dat men van mening verandert en terugkomt op een eerder afgelegde verklaring. Ook in deze specifieke zaak zijn de getuigen, onder wie Pamela en één van de broers van de verdachte Mohamed, teruggekomen. Ook de grootmoeder van Damien is gehoord en had bij de politie verklaard dat Mohamed Damien had mishandeld. De vervolging was de mening toegedaan dat in oktober een beslissing kan worden genomen met betrekking tot de voorlopige invrijheidstelling. De raadsvrouw bracht ook naar voren dat er nog twee jongere kinderen zijn, die jaren hun ouders niet hebben gezien. Het gaat in deze om een kind van 2 en één van 3 jaar oud. De kinderen zijn ondergebracht in een tehuis. Intussen zijn de rapporten van de deskundigen al binnen. De magistraat stelde de zaak uit, omdat de dienstdoende tolken momenteel in beraad zijn. Op 5 oktober wordt de behandeling voortgezet. Beide verdachten blijven in arrest.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!