Santokhi: ‘Tijdens vastenmaand voel je wat miljoenen armen dagelijks meemaken’

IMG_9465
IMG_9466
IMG_9475
IMG_9478
IMG_9454
IMG_9464De politieke partij VHP heeft voor de derde keer een Ied-Milan gehouden in haar partijcentrum De Olifant. Naast de gebruikelijke gezamenlijke diner, waren er ook toespraken. Zo sprak VHP-voorzitter Chan Santokhi ook zijn boodschap uit. Hieronder in extenso zijn speech.

‘Allereerst een gezegende Idul-fitr, Ied Mubarak. We hebben bewust deze dag gekozen voor onze Ied Milan, immers niet iedereen wil tijdens Idul-Fitr zijn of haar vertrouwde omgeving, familie of moskee verlaten om elders Idul-Fitr te vieren.
Doel van de bijeenkomst:
– Samen op onze wijze het einde van de vastenmaand vieren;
– Versterken van de banden onderling
– Versterken van het nationale karakter van het Eidul Fitr feest en tegelijk het versterken van het onderlinge begrip en tolerantie tussen belijders van verschillende godsdiensten.
– Stil te staan bij de vraag hoe wij de betekenis van het vasten meer inhoud kunnen geven;
– Gezamenlijk de zegen van de allerhoogste inroepen om ons allemaal kracht te geven om het goede te doen en het kwade na te laten, teneinde gezamenlijk te werken aan de vooruitgang van ons volk
De VHP heeft reeds enkele jaren geleden besloten om meer dan voorheen niet alleen deel te nemen aan religieuze activiteiten, maar die ook te stimuleren. Wij participeren in culturele activiteiten, sportactiviteiten en ook religieuze activiteiten. Wij zijn meer dan een politieke partij. Vandaar ook het initiatief om de Eid Milan te organiseren. Wij zijn enkele jaren geleden begonnen met Iftar bijeenkomsten. Dit werd in de gemeenschap als heel positief ervaren, maar werd ook de suggestie gedaan om een Eid Milan te organiseren opdat een groter publiek daaraan kan deelnemen. Zoals u weet, hebben onze Moslim broeders en zusters gedurende een maand lang overeenkomstig de beginselen van hun godsdienst gevast in volle devotie en spiritualiteit.
Daarnaast hebt door gebeden en goede daden veel zegeningen verdiend, opdat de weegschaal van goede en slechte daden op de laatste dag in het voordeel van het goede zal omslaan.
U hebt gebeden voor de zielerust van de overledenen, voor de verbetering van de situatie van de armen en zieken en ik hoop dat ook God heeft gevraagd om:
– wijsheid en kracht te geven aan alle personen met een verantwoordelijke positie,
– vooral de leiders van het land, zoals parlementariërs , ministers en anderen, kracht en wijsheid te geven bij de uitoefening van hun taken waarvoor zij zijn geroepen.
U en wij hebben allen gebeden dat het beter gaat met onze naasten, familieleden, en met ons zelf en dat god onze wensen in vervulling doet gaan. Bijzondere betekenis is ook dat de vastenden meemaken wat honger en dorst is, die de armen het gehele jaar meemaken. Er zijn duizenden en miljoenen armen die niet voldoende te eten hebben of onvoldoende geld hebben om medicijnen te kopen voor zichzelf en hun kinderen. De vastenmaand leert u daarom ook solidair te zijn met de armen. In de moeilijke situatie waarin ons land en volk zich bevindt hebben wij de armen nu dichtbij huis.
Het is daarom goed dat vele moslims en djamaats geld en goederen hebben gegeven aan de armen om het eid-ul-fitr feest te kunnen meemaken . Dat is een goede geste. Van u wordt verwacht dat u de goede handelingen voortzet gedurende de rest van het jaar. Wij hopen en verwachten dat u door uw voorbeeld een inspiratie zult zijn voor anderen om ook het goede te doen en het slechte na te laten. Hierdoor levert u een bijdrage tot verheffing van niet alleen u zelf maar ook van de hele natie. Wij leven in een multiculturele samenleving, waar wij allen respect hebben voor elkaars culturen zodat wij werkelijk één natie kunnen zijn. Vele niet-moslims houden degelijk rekening met de toestand, waarin hun moslim broeders en zusters verkeren gedurende de vastenmaand. Dat is een voorbeeld van verdraagzaamheid en solidariteit.
Er zijn ook niet-moslims, die uit solidariteit met u ook hebben gevast, sommigen enkele dagen en anderen de hele maand. Maar u heeft ook voor de niet moslims gebeden, u heeft ook gebeden voor de samenleving, voor vrede, voor ons allen en wij zijn u zeer dankbaar voor. Ramadan is een belangrijke periode voor het leven van de moslimgemeenschap. Moslims hebben tijdens de vastenmaand de gelegenheid gehad om via gebeden dichter bij Allah te komen. De vastenmaand is bij uitstek een tijd van bezinning en barmhartigheid. Moge deze periode in onze samenleving bijdragen tot onderlinge begrip, respect en vrede voor ons allen.
Een ander belangrijk doel van het vasten is het in vrede en harmonie leven met de Schepper, onszelf, onze medemens en onze omgeving, om zodoende een beter mens te worden en steeds terugkerend geluk te ervaren. Middels overgave aan Allah, materiële en immateriële onthouding, zelfbeheersing, het verstevigen van de banden met families, vrienden, buurtgemeenschappen e.a. hebben moslims in zuiverheid zich geestelijk verrijkt en gebeden om genade en vergeving. De filosofie van het leven leert, dat zo een disciplinaire overgave waarbij goede daden worden verricht, gezegend en beloond wordt door Allah met een betekenisvoller leven waarbij welvaart, succes, gezondheid en tevredenheid niet ontbreken.
Het vasten geeft aan eenieder een nieuwe kracht voor zijn persoonlijk leven, zijn gezinsleven en zijn maatschappelijk leven. Het is immers van groot belang dat ieder mens getuigt van de religieuze boodschap door een onberispelijk leven dat steeds meer beantwoordt aan de bedoeling van Allah. Zij die voor Allah geduld hebben getoond, het gebed hebben verricht, en met het goede het slechte hebben afgewend en een deel hebben weggegeven, zij krijgen een goede eindbestemming. Zij belanden in de tuinen van geluk en liefde waar de Engelen van alle kanten zullen komen om hen te verwelkomen: “Salaam aan u voor uw geduld. Allah is groot, hij geeft en hij vergeeft. De grondbeginselen die gepaard gaan met Ramadan, zoals respect, eenheid, tolerantie, samenwerking en saamhorigheid, moeten in de samenleving van Suriname de basis vormen voor de ontwikkeling van ons land.
Meer dan ooit is het noodzakelijk aan de nieuwe generaties de fundamentele menselijke waarden op het gebied van de moraal en de burgerzin bij te brengen, die noodzakelijk zijn voor het persoonlijke leven en dat van de gemeenschap.
Deze Ied Milan draagt zeker bij aan een gevoel van gezamenlijkheid in onze samenleving. De verstandhouding en de samenwerking tussen de religiën groeit. Vertrouwen in elkaar, daar gaat het om. En om een positieve instelling en niet om elkaar de put in te praten. U merkt het deze dagen: Wetten worden terzijde geschoven, gebrek aan vertrouwen doet de regering wankelen, gebrek aan vertrouwen brengt ook mensen aan het wankelen. In deze roerige tijd die wij nu meemaken hebben de leiders van de godsdiensten de plicht om als dienaren van de Allerhoogste zich in te zetten voor de vrede, die vraagt dat men ieders overtuigingen als persoon en gemeenschap respecteert, en ook dat ieder mens in vrijheid zijn godsdienst kan belijden. Laten we samen bidden. Laat Recht en Wet zegevieren. Laat Idul-Fitr ons die spirituele kracht en energie geven die nodig is offers te brengen waar onrecht plaats maakt voor recht, onwetendheid voor kennis en dat alle positieve inspanningen, beloond mogen worden ter verdere ontwikkeling van ons geliefd land Suriname. Wij zijn blij en trots dat in ons land Moslims voorbeeldig leven en alom worden gerespecteerd . De tolerantie die wij hebben is een voorbeeld voor andere landen, waar mensen elkaar zwaar discrimineren en zelfs vermoorden vanwege hun etnische of religieuze achtergrond. Wij kennen de voorbeelden van terroristische aanslagen in vele landen.
Zoals u weet is de VHP vanaf haar begin een partij waarin beleiders van alle godsdiensten een plaats kunnen vinden. Binnen de VHP hebben Hindoes, Moslims en Christenen altijd een rol gespeeld.
Wij zijn nu bezig de partij verder te transformeren naar een nationale multi-etnische partij, waarin alle Surinamers, ongeacht hun godsdienst, cultuur of afkomst en ongeacht waar zij wonen, een respectabele plaats hebben.
Laten wij tot slot nogmaals de zegen van de allerhoogste afroepen om onze leiders wijsheid en kracht te geven dat alleen die handelingen plegen die in het voordeel zijn van ons volk.
Laten wij tot God bidden dat hij ons land door het diepe dal haalt waarin wij nu zijn terecht gekomen .
Laten wij ook tot God bidden dat het Surinaamse volk wijsheid heeft om de juiste leiders voor het land te kiezen.
Wij hopen en verwachten dat indien wij allen de handen in elkaar slaan wij een welvarend Suriname kunnen realiseren.
God zij met ons Suriname
Laten wij Idul-Fitr aangrijpen om de vele uitdagingen die op ons pad liggen aan te gaan om ons in te zetten voor land en volk. Nogmaals, Ied Mubarak’, aldus Santokhi.

error: Kopiëren mag niet!