Een goed gebaar

Eindelijk heeft de oppositie in de persoon van het VHP lid, M. Jogi een goed, duidelijk en openlijk gebaar gemaakt inzake onze veiligheid. Hij deed het voorstel om militairen in te zetten om de nodige ondersteuning te bieden aan de politie; het doel is om de veiligheid van de burgers te garanderen. Het is gewoon een formidabel voorstel dat zeer te waarderen is.
Het voorstel werd gelijk ondersteund door enkele leden van de coalitie. Opvallend is wel dat er DNA leden zijn, die moord en brand schreeuwen om de veiligheid te garanderen maar als het erop aankomt, dan zwijgen ze in alle talen.
Eerder deed de Chinese organisatie ook al een soortgelijk beroep op de regering om de brute overvallen, waarbij vaak doden te betreuren zijn, drastisch aan te pakken en bij de gemeenschap het veiligheidsgevoel wederom te laten keren. Maar de gewenste reacties zijn uitgebleven.
President D.D. Bouterse had indertijd ook al met heel veel bravoure beloofd dat het traliewerk zou verdwijnen en dat de criminaliteit aangepakt en bestreden zou worden. Helaas is het resultaat uitgebleven. Dit fenomeen heeft nog ergere vormen aangenomen. Nu moet de bestrijding op voorstel van de oppositie en in onderlinge samenwerking en ondersteuning van militairen een feit worden.
Het onveilige gevoel heeft de nodige impact en leeft ook binnen de diaspora gemeenschap.
Behalve door de economische recessie, zowel in Nederland als in Suriname reizen dit jaar minder ex- Surinamers naar hun vaderland. De onveilige situatie peelt hierbij ook parten. De veiligheid is niet gegarandeerd en het is nog lang niet wat het wezen moet.
De heer M. Jogi heeft terecht de ad-interim minister van Justitie & Politie, Relyveld, complimenten gemaakt voor de snelle beslissing en de slagvaardige afhandeling van zijn verzoek.
Het is ook ten zeerste aan te bevelen om een controle post te plaatsen in de omgeving van de brug over de Suriname rivier en dat er ’s avonds wordt gesurveilleerd door beide machten. Er was in dit verband enkele jaren terug al een politiepost gebouwd aan de zijde van Meerzorg; jammer genoeg is dat nooit in gebruik genomen. Het gebouw wordt nu gebruikt als een verkoopstand voor landbouwproducten.
Tenslotte zij gesteld, dat het niet moet worden vertaald dat Suriname een militaire Staat is geworden; maar dat het veiligheidsgevoel zonder meer moet terugkeren bij het volk.
Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!