Verkiezing SPB en de verwachtingen

Over pakweg een week zullen de leden van de SPB een nieuw bestuur kiezen. De leden dienen zich ervan bewust te zijn dat het hier gaat om een vakorganisatie binnen een gewapend constitutioneel orgaan met complexe doelstellingen.
De Surinaamse Politiebond (SPB) is opgericht op 17 november 1919 door wijlen G. Amstelveen e.a. politiemannen met het doel de belangen van haar leden – politiemannen- in de ruimste zin des woord te behartigen. Het begin verliep moeizaam, maar de vakorganisatie groeide. Vanaf de oprichting opereert het bestuur zelfstandig vanwege de bijzondere taakstellingen van het grondwettelijk gewapend orgaan, het KPS. Op 17 november 2016 viert de organisatie haar 97-jarig en op 2019 haar 100-jarig bestaan. Het is dus een heel oude en bovendien ervaringrijke vereniging. Gedurende de afgelopen 97 jaren is de SPB geleid door niet minder dan 11 kundige, democratisch gekozen voorzitters die middels rustige en stijlvolle verkiezingen werden gekozen. Voorzitters die naar de gegeven mogelijkheden en omstandigheden de SPB en het KPS hebben geleid naar deze erkende en gerespecteerde hoogten. Besturen van de SPB staan bekend om hun pro actieve en correcte opstelling. De SPB en het KPS hebben als organisaties hun ups and downs gekend. Met een summiere reflex wordt verwezen naar groei en vernieuwing onder het bestuur van voorzitter inspecteur W. Maynaard. Met strijd vervult de SPB haar rol voor bezetting en het behouden van hun plaats en hun positie binnen het KPS. Enkele excessen: de 2de Wereldoorlog, aanhouding en insluiting van een voorzitter terzake vermeende aantijging van opruiing tegen de staat, omdat het bestuur een actie voor lotsverbetering had afgekondigd, inval Guyana, stakingen, turbulente periode rond het verkrijgen van zelfstandigheid, coupe d’etat, en de binnenlandse oorlog.
Kenmerk voor de periode 1980/1986: het KPS werd totaal vergruisd, politieambtenaren werden “dagoes” genoemd en de SPB werd aan ketens gelegd. De periode 1986/1992 gaf genoeg aanleiding aan het SPB-bestuur om de voorhoede rol op zich te nemen en samen met zijn leden – allen politiemannen – gewapend onder het wakend oog van de korpschef met het magisch woord “in beraad” de “POG” op te richten. De leden stelden de eis om goed bewapend te zijn, de posten moesten beveiligd zijn, de manschappen moesten waakzaam zijn. Alle niet door politiemannen bezette politieposten moesten methodisch, strategisch en tactisch wederom onder politiebeheer gebracht worden.
Ups and down zullen uiteraard altijd elkaar opvolgen. Drang naar vernieuwingen is er altijd geweest en het zal blijven komen. Die zijn ook gekomen en ze zijn ook ter hand genomen. Gelukkig niet altijd door dwang en lasterlijke aantijgingen, maar middels inzicht, met gebruik van de rede, door vertrouwen en door kameraadschap. Enkele voorbeelden van geboekte resultaten voortgekomen uit vernieuwingen door rede, vertrouwen en kameraadschap: het nieuwe bondsgebouw, – de fundering gelegd door Rooy Lioe A Joe en afgerond door bestuur J. Telgt – , de SPB sport- en recreatiefaciliteiten buiten Paramaribo, recreatiefaciliteit door Polack en bestuur R. S. Ramdjiawan. De ideale situatie is dat de SPB en het KPS in goed gedisciplineerde en kundige handen moeten blijven, zodat turbulenties kunnen worden overwonnen en overleefd. Daarom is het van eminent belang dat bij de komende verkiezing voor een nieuw SPB-bestuur alle leden en vooral die leden binnen het KPS/SPB die de zojuist omschreven turbulenties hebben ervaren, waakzaam blijven. Er zijn zo te zien 7 groepen op oorlogspad. ‘Vergeet wijlen de collegae Blackgrove , de zes anderen, en, G. Gooding, Grootfaam, Aboikoni, Getrouw en Jacobs niet. Focus op de beschieting van bureau Nw. Haven op 5 augustus 1990, op de gijzeling van de collegae van post Lelydorp, aanvallen op Rijsdijk en Brokopondo. Vergeet o.i. Van `t Kruis en collegae d.d. 25 maart 1990 te Fort Zeelandia niet. Weet waar voor strijd is geleverd.
Wij “SPB/KPS” waren daar. Weest op uw hoede en voorzichtig met aankomende leiders die de discipline vertrappen, die geen affiniteit hebben met U en het verleden, maar nu slechts willen genieten van wat in het verleden door strijd is verkregen. Ga niet voor personen die onbekend zijn met hun eigen rechtspositieregelingen, die onvoldoende kennis omtrent de werking van het Politie Handvest hebben, in onmin leven met het benoemings- / bevorderingsbeleid, werkschema, de overwerkvergoeding, onbekend zijn met de herkeuringseisen, met de werkrelatie, plaats en verhouding SPB / KPS / OO binnen het Overlegorgaan Politieambtenarenzaken, zij die bevordering willen zonder prestatie en examens, zij die afgeven tegen de leiding der organisaties, zij die gaan voor eigen gewin, die negatieve propaganda voeren, die leugenachtige berichten verspreiden via social media, die zichzelf prijzen en collegae afkammen. Mocht u zich de turbulente periode en strijd voor behoud herinneren, dan is het uw taak te kiezen voor leden en een bestuur met knowhow en ervaring zodat de SPB zijn 100-jarig bestaan zij aan zij met het KPS kan overleven en samen de hen toebedeelde edele taken naar de samenleving toe kunnen voortzetten naar plicht en recht. Beste leden, laat u zich niet misleiden door intimidaties. Want u zult worden geïntimideerd. Weest waakzaam, manmoedig en kiest voor een bestuur dat kundig is en bereid is offers te brengen. Een bestuur dat u tenminste kan leiden door deze turbulentie zoals dat in de haast verlopen 97 jaren is geschied en voorkom dat de SPB ten grave wordt gedragen.’

Aldus een bezorgde maar zorgzame J.A.BECK,
(ex-docent Pol. Opl. Wegenverkeersrecht Staatrecht/Staatsinrichting)

error: Kopiëren mag niet!