Covab behaalt ISO-certificering

College COVAB behaalt ISO certificeringOm continue verbeteringen binnen het EFS College Covab te realiseren en de duurzaamheid van veranderingen te behouden, is de strategische keuze gemaakt om te werken met een kwaliteitsmanagementsysteem. Gezien het type waarbinnen de organisatie valt, namelijk een opleidingsinstituut, bleek de kwaliteitsnorm volgens ISO 9001: 2008 zeer toepasselijk. De start van dit traject vond formeel, na een nulmeting, in april 2015 plaats. Uit de nulmeting werden enkele zaken duidelijk. Alhoewel er vanuit de directie al structuur aangegeven was middels het strategisch businessplan 2014 – 2018 en de daarvan afgeleide jaarplannen, was de grote uitdaging om de gehele organisatie kwaliteitsbewust te maken.
De medewerkers zijn begeleid door een consultant om de interne organisatie gereed te maken voor het certificeringstraject. Een extra aandachtspunt was om het kwaliteitsdenken ingebed te krijgen in de hele organisatie. Dit bracht onder andere met zich mee dat alle bedrijfsprocessen geïdentificeerd en heringericht moesten worden volgens ISO 9001:2008 norm.
Het traject van de certificering heeft zowel op de fysieke als niet fysieke aspecten van de bedrijfsvoering een grote impact gehad. Diverse ruimten werden gerenoveerd, bedrijfsprocessen werden in kaart gebracht en beschreven. Trainingen zijn verzorgd aan medewerkers ter implementatie van het kwaliteitsbeleid en het kwaliteitsdenken. Beleid werd geschreven, waar die ontbrak of aangepast waar nodig.
Ondertussen is het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) geïmplementeerd en operationeel. Om te kunnen beoordelen als de organisatie klaar was voor de initiële audit heeft de directie een pre-audit laten uitvoeren in november 2015. De verbeterpunten uit deze audit zijn in een snel treinvaart aangepakt. Dit heeft als resultaat gehad dat bij de initiële audit in april 2016 het EFS College Covab goed is bevonden voor certificering door de certificatie-instelling Kiwa. Met het behalen van het ISO 9001:2008 keurmerk geeft het EFS College Covab de zekerheid aan haar stakeholders dat zij aan de kwaliteitsnormen voldoet en deze optimaal heeft geïmplementeerd in haar beleid en processen en continue werkt aan verbeteringen.
De directeur van het EFS College CovaB, A. Wallerlei, is haar medewerkers heel dankbaar. Zij is erg trots dat de medewerkers met zijn allen de schouders onder het werk hebben gezet om deze enorme klus te klaren. ‘Het behalen van de ISO 9001:2008 certificering is de formele bevestiging dat wij zeggen wat wij doen, doen wat wij zeggen en bewijzen dat wij het doen. We hebben altijd al veel aandacht besteed aan kwaliteit, maar met deze certificering laten we zien dat we aan de hoogste standaarden voldoen.’ Wallerlei waarschuwt wel dat de organisatie er nog niet is. Dit is namelijk pas het begin van een nieuwe fase. Het implementeren van beleid en processen en het daarmee werken volgens de processen is de volgende uitdaging. Wij gaan als organisatie deze uitdaging niet uit de weg. Het EFS College Covab zal zich maximaal inzetten om te voldoen aan de kwaliteitsstandaarden en het kwaliteitskeurmerk te behouden. Het EFS College Covab als nationaal opleidingsinstituut voor verpleegkundige en verzorgende beroepen in Suriname kondigt daarom met trots haar ISO 9001:2008 certificering aan.

error: Kopiëren mag niet!