Hofwijks kijkt uit naar besluit president

Curtis Hofwijks, trekker van de actiegroep We zijn Moe-dig, kijkt met belangstelling uit naar het besluit van de president op de ter beschikking gestelde portefeuille van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson. Hofwijks heeft het gevoel dat er momenteel gespeeld wordt met het landsbelang. Hij meent dat het landsbelang geen voorrang heeft. Bij Hofwijks gaat het meer om de prestatie die de minister zou hebben geleverd. Indien iemand een goede job doet, zou die moeten worden gehandhaafd. Zo niet, zou een ontslag moeten worden gehonoreerd. “Het gaat om de prestatie en niet om als men in de regeercoalitie zit of niet. De juiste persoon moet op de juiste plaats zijn”, stelt Hofwijks.
“Als de minister vindt dat hij de ondersteuning heeft gehad van de president bij de uitoefening van zijn werk, terwijl hij zoveel keren is teruggefloten, vind ik het een onjuiste weergave van het werk dat hij heeft gedaan. Ik weet niet waarom je het land zou moeten committeren aan een persoon, die een jaar heeft gediend en voor heel zijn leven moet worden vergoed”, stelt Hofwijks. Hofwijks benadrukt dat het niet gaat om de personen in functie, maar het beleid dat momenteel gevoerd wordt. Als Hofwijks prestaties zou moeten beoordelen, zou het hele kabinet naar huis gaan.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!