Veel klachten over extra aansluitingskosten EBS

Offertes die in de maand juni zijn uitgekomen met dollarbedragen voor kosten die de EBS op zich moet nemen. Echter worden deze kosten nu overgeheveld naar de klanten
Offertes die in de maand juni zijn uitgekomen met dollarbedragen voor kosten die de EBS op zich moet nemen. Echter worden deze kosten nu overgeheveld naar de klanten

Nog steeds klachten over aansluitingen EBS (2)
Nog steeds klachten over aansluitingen EBS (3)De aansluitvoorwaarden van NV Energiebedrijven Suriname (EBS) zijn bij resolutie vastgesteld. Echter blijkt in de praktijk een heel ander verhaal zich voor te doen. De EBS maakte in januari officieel bekend dat per 21 januari 2016 de bijdrage voor nieuwe aansluitingen ten behoeve van huishoudens werd aangepast. Klanten zouden niet meer betalen voor investeringen die in het elektriciteitsnet gepleegd moeten worden. Voorts benadrukte de EBS dat de aanpassing uitsluitend zou gelden voor huishoudens met een elektrisch vermogen tot maximaal 24 kVA en waarvan de afstand van de aan te sluiten woning en het EBS elektriciteitsnetwerk binnen een reeds vastgestelde norm moet zijn. Verbruikers die een 1-fase-aansluiting aanvragen, waarvan de woning tot maximaal 80 meter is verwijderd van het netwerk, zouden geen aansluitkosten in rekening worden gebracht, maar alleen een waarborgsom van SRD 300. Volgens de verklaring van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen in de media is dat ongewijzigd gebleven. Echter blijkt dat mensen dan nog moeten betalen voor de 1-fase-aansluitingen.
Voor een 2-fase-aansluiting binnen 40 meter tot de paal dient SRD 300 betaald te worden. Dat blijkt kijkende naar de praktijk niet het geval te zijn. Uit de verschillende klachten die Dagblad Suriname dagelijks binnen krijgt, is dit te concluderen. “De EBS heeft ons voor een vermogen van 4kVA een bedrag van SRD 1050 en een bedrag van US$ 950 laten betalen. Hetgeen de minister zegt, klopt helemaal niet met de realiteit”, stelt een gebelgde klant van de EBS. De klanten geven verder aan dat na erop gewezen te hebben dat de bedragen onterecht in rekening zijn gebracht, zij van de EBS hebben vernomen dat het geld moet worden betaald indien zij de aansluiting gerealiseerd wensen te zien. Personen met een 3-fase-aansluiting met een vermogen van onder de 13 KVA betalen volgens de minister SRD 500 voor hun aansluiting tot 40 meter van de stroompaal. Echter gold dit bedrag voor een vermogen tot maximaal 19 kVA in januari.
Voor vermogensaanvragen vanaf 19 kVA tot maximaal 24 kVA zou de klant volgens de eerdere mededelingen een bedrag van SRD 600 moeten neertellen. Hierover is er op dit moment geen duidelijkheid.
Voor het elektriciteitsnetwerk voor de industrie is er nog steeds geen officieel bericht vanuit de overheid. Bij monde van Dodson zouden industriëlen ook geen tien duizenden dollars meer hoeven te betalen. Volgens de minister konden zij dat besteden aan hun ondernemingen. “Zij zullen betalen aan de hand van wat men nodig heeft. Zij betalen tussen SRD 1000 en SRD 1500”, zei de minister. Uiteindelijk blijkt uit de praktijk dat er nog steeds gigantische bedragen worden geïnd, tot irritatie van de toekomstige klanten van de energieprovider.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!