Owos-lid Oedit naar Italie

Vandaag vertrekt Ernesto Oedit, de secretaris van OWOS, naar Turijn in Italië voor het volgen van een cursus over de vrijheid van vakvereniging en
collectieve onderhandelingen.
De uitnodiging voor deelname is afkomstig van de Internationale Training Centrum van de ILO en verstuurd naar de OSAV om een kandidaat aan te stellen. 
Na een selectie procedure kwam Oedit uit als de kandidaat om als  de eerste vertegenwoordiger van de vakbeweging, aan deze cursus deel te nemen. De
cursus duurt van 4 juli tot en met 15 juli 2016
Met de verkregen nieuwe inzichten in vrijheid van vakvereniging en collectieve onderhandelingen zal de vakbeweging in ons land, via de heer Oedit, beter in staat zijn om de gevolgen van de crisissituatie op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden en nieuwe manieren vinden ter  behoud en verduurzaming van arbeidsplaatsen.

error: Kopiëren mag niet!