Sharmila Kalidien-Mansaram zegt lidmaatschap VHP op

Na bijkans 25 jaren dienstbaarheid aan de VHP zegt Mansaram zeer ongaarne haar lidmaatschap van de VHP op vanwege onverenigbaarheid met de inzichten en handelingen die de afgelopen periode zijn geëtaleerd. “Zelfrespect en mijn overtuiging om aan  conflict minimalisatie te doen nopen mij tot dit besluit”, stelt zij in haar verklaring.
Onder dankzegging van degenen van wie zij steun heeft mogen ontvangen en vanwege zij veel heeft geleerd, wacht zij binnen 10 dagen op een bevestiging van haar opzegging door het bestuur van de VHP.
Opmerkelijk is dat de huidige voorzitter van de VHP niet genoemd is als een van de personen die zij dankbaar is. 

error: Kopiëren mag niet!