Angelic Alihusain: “Elke Surinamer wil weten wie ons bedreigt”

Angelic Alihusain - Del Castilho
Angelic Alihusain – Del Castilho
Een comité-generaal onttrekt de informatie aan het publiek. Zo een vergaderging wordt in het geheim gehouden. Parlementariërs zijn gebonden om over hetgeen daar gezegd wordt, niet meer te praten. DA-91 voorzitter Angelic Alihusain – Del Castilho ziet daar een groot probleem in. ‘Verwachtbaar is dat de president de kwestie rond het 8 decemberstrafproces zal bespreken. Het resultaat daarvan kan zijn dat er nadien een algeheel zwijgen zal zijn rond het proces, omdat de DNA-leden niet meer kunnen praten. Het gaat om het recht en het recht moet in de openbaarheid geschieden. Elke bespreking die te maken heeft met de rechtstaat, moet niet aan de openbaarheid onttrokken worden.’ Dat is volgens Alihusain- Del Castilho een simpel vereiste van de openbaarheid van bestuur.
Haar opvatting is dat de voorzitters van de fracties van de verschillende politieke partijen gewoon niet moeten gaan naar de bijeenkomst. “Zij zijn degenen die met gezag praten. Als je gaat, leg je jezelf een verkapte vorm van zwijgplicht op. Het volk heeft het recht om te weten wie hen bedreigt. Er moet een openbare discussie erover komen”, stelt de politica. DA-91 stelt dat de president er alles aan doet om de rechtsgang te doorkruisen. “Alle lades worden opengetrokken. Wij zien plotseling mensen van Unasur en Venezuela hier. Alles in het geheim. Niemand wordt van te voren geïnformeerd. Wij moeten onze informatie krijgen van de Unasur zelf”, stelt Alihusain- Del Castilho.
“Men wil kosten wat kost artikel 148 in werking doen treden, terwijl er geen aanleiding voor is. Het volk is qua veiligheid in rust, er zijn geen opstanden. Wij hebben nog geen reden om te stellen dat wij bedreigd zijn. Ik zie geen vreemde dingen gebeuren op de grenzen. Wij zien ook geen legers ons benaderen. Er is wel criminaliteit, maar daarvoor is de minister van Justitie en Politie er. Elke Surinamer wil weten wie ons bedreigt. Als men zegt dat de president wegens het strafproces bedreigd wordt, willen wij wel weten wie de belanghebbenden zijn. Nabestaanden van de slachtoffers willen rechtspraak, dus die zullen in ieder geval niet bedreigen. Wie wil de rechtspraak dan niet? Dat is dan de persoon die ons bedreigt”, aldus Alihusain- Del Castilho.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!