Brahim overtuigd target fase 1 AMC-SU nog te zullen halen

AZP-directeur Antoine Brahim
AZP-directeur Antoine Brahim
Het Academisch Medisch Centrum voor geheel Suriname (AMC-SU), dat op het terrein van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) zal komen te staan, is al bijkans twee jaren geleden geproclameerd. De Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) en het Ontwikkelingsfonds van de Opec lenen de Staat Suriname US$ 74 miljoen voor de realisatie van AMC-SU. Het project bestaat uit drie delen. Ten eerste gaat het om de instandhouding van het beddenhuis, de Intensive Care Unit en de operatiekamer van het AZP. Daarna betreft het de nieuwbouw (fase 1 die in 2020 moet zijn gerealiseerd). Ten derde gaat het om de renovatie en uitbreiding van negen RGD-poliklinieken.
Hierover is er een overeenkomst getekend. In de overeenkomst is vastgelegd dat de overheid een eigen stuk verantwoordelijkheid heeft, namelijk om de projectvoorbereidingen te financieren. Daarvoor is er in totaal een bedrag van US$ 13.5 miljoen begroot. Inmiddels heeft de Islamic Development Bank een ondersteuning van US$ 10 miljoen toegezegd. De resterende US$ 3.5 miljoen moet de overheid zelf opbrengen. Dat zou worden gedekt door een lening van de commerciële banken. Op dit moment hebben de banken een voorstel gedaan. Het wachten is op een ondertekening van de overeenkomst met de banken.
Voor wat de financiering van dit gedeelte betreft, is de organisatie volgens AZP-directeur Antoine Brahim zoals het er nu voor staat in een afrondende fase. De Programme Management Unit, die belast is met de coördinatie van deze projecten, is al bijkans twee jaren ingesteld onder leiding van ingenieur Lothar Boksteen. Dit is een onafhankelijke commissie die volgens de richtlijnen van de IsDB is samengesteld en onder de hoede van het ministerie van Volksgezondheid valt. Volgens Brahim ligt de vertraging van het proces helemaal niet aan hen. “Integendeel doen zij hun werk naar eer en geweten. Het moment de financiering rond is, kunnen wij starten met de voorbereiding voor de aanbestedingen”, zegt Brahim. De projecten worden allemaal openbaar aanbesteed volgens de regels van de IsDB.
Het hele project is sinds het begin in vreemde valuta begroot. Nu zou moeten blijken in hoeverre de opgestelde begrotingen in de huidige financieel economische situatie in Suriname realistisch zijn. Dat is volgens Brahim een punt dat bekeken moet worden. In de voorbereiding zal men opnieuw na moeten gaan of de bedragen die zijn begroot, waarvoor de overeenkomsten zijn getekend in 2014, nog steeds even hoog zijn. Brahim zelf gelooft er in dat de bedragen ondanks de twee jaren tijdspanne wel op hetzelfde niveau zijn gebleven.
De eerste fase van het AMC-SU zal onder andere omvatten de Spoedeisende Hulp, het beddenhuis met een capaciteit van 290, een thoraxcentrum, moderne intensieve zorg en een operatiecomplex. De target van 2020 werd vastgesteld met wat extra ruimte ertussen. Wil men de target halen, dient in ieder geval het proces van de aanbestedingen binnenkort aan te vangen. De AZP-directie houdt zich vast aan de targets die zijn gesteld. “Wij kunnen 2020 nog halen met de nieuwbouw. De vraag is wel als wij eind 2020 onze intrek in de nieuwbouw kunnen nemen. Als het niet anders kan, dan wordt het begin 2021”, aldus Brahim.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!