PLO kan ophouden met bestaan en moet pompstation teruggeven aan bushouders

Naar aanleiding van de afgelopen bestuursverkiezing, die georganiseerd was door het PLO-bestuur in de KKF-zaal op zaterdag 25 juni, wensen wij van het Actiecomité Belangenbehartiging Particuliere Lijnbushouders het volgende mede te delen. De wijze waarop de bestuursverkiezing hebben plaatsgevonden is het nu te overduidelijk dat de PLO-voorzitter, die 18 jaren leiding geeft aan het bestuur, met een dubbele agenda rondloopt. Bushouders die lidmaatschapsverzoeken hadden ingediend via de PLO, zijn ook niet toegelaten voor de bestuursverkiezingen. Bushouders die voor de verkiezingen niet toegelaten zijn als lid, kunnen in deze geen enkele zekerheid hebben dat de PLO nu na de verkiezingen massaal gaat kunnen opkomen voor hun belangen. De PLO die namens de particuliere bushouders moet optreden, laat in deze met hun corruptie faciliterend werkwijze haar eigen mensen in de steek en creëert grote problemen voor hun in de toekomst.
Al deze bushouders die hun verzoeken hadden ingediend, worden ook door het PLO-bestuur uitbetaald voor hun brandstofcompensatie en hun nu toelaten als lid was een probleem voor het bestuur voor de verkiezingen. Met deze handeling kon de voorzitter zijn stoel behouden voor zijn eigen gewin en belang middels een armdenkend gedachte! Het is nu al hoogtijd dat de voorzitter van de PLO moet ophouden met zijn armdenkend gedachte de bushouders voor de gek te houden, want sinds zijn aantreden heeft hij elke keer dezelfde boodschap naar bushouders toe als het gaat om tariefsaanpassing en lidmaatschap. Tot nog toe is er geen enkele opheldering en verbetering gekomen. Bij de late uitbetaling van de brandstofcompensatie kan zijn bestuur ook niks helpen bewerkstelligen om zo spoedig mogelijk de betalingen rond te krijgen en voor de bushouders zoals het altijd was geweest een tariefsaanpassing te doen introduceren op basis van de huidige kostencalculatie.
Als de inkomsten van het PLO-pompstation in het belang van bushouders waren ingezet, hadden wij nu de zesmaandelijkse achterstand van de compensatie in een keer kunnen inlopen. Helaas is dat het geval niet, anders was het wel in orde gebracht. Slechts 1 persoon als bushouder is nu bezig te profiteren van een pompstation dat was opgezet in het belang van de particuliere bushouders en het moet nu ophouden en de inkomsten moeten ingezet worden in het belang van alle bushouders. De politiek moet nu ook leren ophouden met bemoeienis in de particuliere sectoren en haar rol als overheid vervullen die de grondwet voorschrijft.
De navolgende waarden heeft het PLO-bestuur, onder leiding van de huidige voorzitter, tot nu toe en zal in de toekomst ook nooit kunnen handhaven: -Eerlijkheid: oprecht handelen en beloften nakomen; -(Mede)menselijkheid: zorgzaamheid en medeleven tonen; -Sociale rechtvaardigheid; -Onpartijdigheid; onbevooroordeeld handelen; -Transparantie: openhartig handelen zonder geheimhouding; -Integriteit: handelen volgens algemeen geldende morele waarden; -Gehoorzaamheid: zonder protest opvolgen van instructies en aanwijzingen; -Betrouwbaarheid: geloofwaardig zijn om het vertrouwen van bushouders te behouden; -Verantwoordelijkheid: verantwoordelijkheid dragen en consequenties accepteren voor acties en besluiten; -Deskundigheid: handelen met kennis van zaken; -Verantwoordingsbereidheid: bereidwillig acties en besluiten toelichten en verantwoorden; -Doelmatigheid: het gestelde doel bereiken met minimale middelen; -Moed: vastberadenheid en met risicobereidheid handelen.
Als een organisatie is het om een beter indruk te geven nationaal en internationaal, een noodzaak om met de bovengenoemde punten rekening te houden als men in het algemeen belang wenst te handelen.
Suraj Sahadew-Lall
Leider Actiecomité Belangenbehartiging Particuliere Lijnbushouders

error: Kopiëren mag niet!