“Openbaar vervoer vanaf 1 juli niet gegarandeerd”

De actiegroep/ondersteuningsgroep van de Particuliere Lijnbusorganisatie (PLO) kwam onlangs weer in opstand tegen het telkens herhalend probleem van achterstallige subsidie-uitbetalingen door de overheid. Echter spelen momenteel op dit moment twee kwesties binnen de PLO. Men zit ten eerste al bijkans zes maanden zonder uitbetaalde subsidie. De periode voor de indiening van de tweede begroting staat al voor de deur en men is nog steeds niet uitbetaald. Ten tweede weet men nog steeds niet hoe de overeenkomst met de overheid over de aanpassing van de bustarieven op 1 juli zal worden gepraktiseerd. “Het is logisch dat de mannen hun geld willen zien. Als men geen problemen wil hebben met het openbaar vervoer, zal de overheid moeten reageren. De heren hebben zelf gezegd andere wegen te zullen moeten bewandelen”, stelt PLO-woordvoerder Edmund Dundas, aangevende dat het PLO hoofdbestuur nog werkt aan zijn standpunt.
“Het tarief is al lang achterhaald. Wij hebben een overeenkomst met de regering dat de tarieven per 1 juli worden aangepast. Het is al bijna tijd en wij weten nog steeds niet wat er zal gebeuren. De jongens rijden nu, maar het geld dat zij nu ontvangen, is niet eens genoeg om het gezin te onderhouden, laat staan die bus. Nu is men afhankelijk van de subsidie die men nog tegoed heeft”, meent Dundas. Het openbaar vervoer zal vanaf 1 juli volgens Dundas onder deze omstandigheden en dit tarief niet gegarandeerd zijn. De overheid zal goed doen als er op tijd wordt gereageerd.
Het is bekend dat er bushouders zijn die tijdens perioden van acties, gewoon ervoor kiezen om te blijven rijden. “De jongens kunnen ook niet worden verplicht om te staken. De realiteit van de situatie van de bushouders zal blijken indien de bushouders in actie gaan. De bushouders geven zelf aan niet meer te kunnen rijden.” Als zij dat zelf aangeven, zou hetgeen zij overeenkomen volgens Dundas ook moeten blijken bij de acties. “Als dezelfde leden die naar de actie vragen, een actie van de PLO niet ondersteunen, dan zal het ophouden”, aldus Dundas.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!