Deskundigheidsbevordering Arya Dewaker pandits

Soenderpersad Hanoeman houdt op vrijdag 24 juni een vormingsbijeenkomst voor de priesterraad van de hindoeïstische vereniging Arya Dewaker. De gemeente gaat ervan uit dat priesters (pandits) niet alleen bekwaam moeten zijn om de gelovigen religieus te begeleiden. Meer dan voorheen wordt van de geestelijke verwacht dat hij/zij het geloof volgens de wijze van Arya Samaj, maatschappelijk kan uitdragen met kennis van zaken en begrip van en voor de rijke multiculturele Surinaamse samenleving. Volgens inleider Hanoeman is de pandit een raadgever binnen onze gemeenschap. Hij/zij moet figuurlijk worden gezien als bruggenbouwer, raadgever en bemiddelaar tussen partijen en mensen. De pandit heeft niet alleen theologische kennis nodig om zijn roeping en beroep naar behoren te vervullen en ondersteuning te bieden aan de gemeenschap. De priesterraad van Arya Dewaker, waarvan Atmanand Ramcharan de voorzitter is, is de mening toegedaan dat scholing, vorming en training, met andere woorden deskundigheidsbevordering van de pandits, nodig zijn om de religie, en goede zeden en gewoonten nodig zijn om de Arya Dewaker-gemeenschap nog beter te laten aansluiten in onze multiculturele samenleving.

error: Kopiëren mag niet!