Dc’s moeten leefbaarheid beschermen

De regering heeft aangekondigd dat binnenkort een reshuffling plaatsvindt van de dc’s. Een regelmatige vervanging van dc’s is noodzakelijk, maar gekeken moet ook worden naar de inzet en performance van de dc’s op zich. Er zijn dc’s die in staat zijn om voor het betreffende district werk te verzetten. Echter zijn er ook dc’s die niet eens in staat zijn om een inventarisatie te maken van de problematiek van hun district, laat staan om oplossingen aan te dragen en de juiste werkwijze te hanteren om tot oplossingen te komen. In de afgelopen periode is het duidelijk gebleken dat een groot aantal dc’s niet in staat is geweest om zaken die duidelijk op het bord van de dc’s liggen, aan te pakken. De dc is een regionale bestuurder die een voordeel heeft op de ministers en daarom dus een bijzonder karakter draagt. De dc is namelijk de hele dag aanwezig in zijn district, hij slaapt en hij staat op in zijn district, hij rijdt rond zonder donkere glazen en met open ruiten door de straten van zijn district, op een dagelijkse basis. Die ruimte en vrijheid hebben de ministers niet. Maar niet alle dc’s mengen zich in het gedoe binnen hun district. Absoluut moet het niet kunnen dat dc’s vanuit andere districten naar andere districten gaan en elke dag op en neer reizen. De dc moet niet vervreemd zijn van de bevolking van zijn district. Zij moeten in goed contact zijn met hun districtsbevolking. Wanneer er noden zijn in de districten, moet het zo zijn dat de dc met de bevolking meevoelt. Aan de andere kant moet niet blindgestaard worden op alleen de residentievereiste. Dc’s moeten een behoorlijke scholing hebben ondergaan, eerst in het regulier onderwijs. Dc’s met een academische opleiding zijn in staat het best te performen. Zij moeten de vrijheid krijgen om ook een goede staf eropna te houden met behoorlijke scholing. Dc’s moeten via hoorsessies met actoren als ondernemers en verenigingen die actief zijn in het district, vaststellen hoe het district ‘verkocht’ gaan worden. Er zijn momenteel dc’s die qua scholing niet in staat geacht worden om aan hun dc-schap volledig invulling te geven. In de districten komen er specifieke districtsproblemen voor. Een voorbeeld is Coronie. Er zijn in dit district bewoners die erin geloven dat er een economische opleving kan komen in dit district. De mensen denken dan aan een kundige aanpak van de agrarische sector (landbouw, veeteelt en visserij) en toerisme. In dit district moet de dc een belangrijke rol gaan spelen om de droom van de districtsbewoners waar te maken. Dat is jammer genoeg, achter elkaar, decennialang niet gebeurd. De dc’s communiceren niet met bijvoorbeeld de ondernemers (inclusief de agrariërs) van het district. Er is geen forum om te klagen over de dc’s. Er zijn ook geen standaarden waarmee afgemeten kan worden of de dc’s voldoen of niet. Dc’s komen en dc’s gaan, maar er zijn districten die acties nodig hebben, maar niet vooruit gaan. De regering moet dc’s aanstellen die wat van het district willen maken. Het moet dan niet alleen gaan om 1 of 2 kleine projecten die een dc wil uitvoeren. De dc’s moeten ook meer doen met de districtsbesturen. Van deze besturen wordt niks vernomen. De dc heeft primair een ordenende taak in de districten en moet ervoor zorgen dat de leefbaarheid van de districten wordt behouden en verbeterd. Die leefbaarheid wordt verhoogd door bedrijvigheid. Nu is er een tendens dat veel jonge mensen van vele districten verhuizen naar Paramaribo. Er wordt geen werkgelegenheid gecreëerd in de districten en projecten gericht op vrijetijdbesteding moeten worden ondersteund. Districten moeten een moderne facelift krijgen en ondernemers kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Dc’s moeten gedreven zijn en in principe moet er een wedijver zijn tussen de dc’s en de verschillende districten, welke het meest wel bij varen. Er zijn districten die door inzet van de dc er bijvoorbeeld schoon en verzorgd uitzien en weer anderen niet. Van dit laatste is Wanica een voorbeeld. Wanica verdient vanwege de uitbreiding van woonwijken en de verruiming van de districtsbevolking door urbanisatie, twee dc’s. Paramaribo en Wanica, twee meest bewoonde districten, kennen grote leefbaarheidsdreigingen die te maken hebben met milieuvervuiling. Dc’s moeten ook een bijdrage leveren om dit terug te dringen, maar het lukt niet. Er is een toenemende mate van overlast in deze districten onder andere in het verkeer en op de openbare weg. Er zijn veel hangjongeren, er zijn veel drop-outs er is een groeiende drugs- en alcoholprobleem, maar ook een groeiende gokprobleem dat zich manifesteert voor de winkels waar men zich kan overgeven aan kansspelen. In het binnenland is er ook sprake van vervuiling en vernietiging van de natuur waarvan het gevaar niet volledig begrepen wordt door de dc’s. Er zijn ook nieuwe problemen waarvan men totaal geen notie heeft zoals de opkomst van mensensmokkel en mensenhandel. Er is een reshuffeling van dc’s op komst, deze dc’s zijn de afgelopen maanden getraind, maar deze training zal niet veel impact kunnen hebben op tekorten vanwege gebrekkige scholing. Het kan hooguit het begrip verhogen over het regionaal bestuur. Hopelijk dat de nieuwe lichting dc’s de zo nodige kwaliteiten bezitten om de leefbaarheid van hun district merkbaar te verhogen.

error: Kopiëren mag niet!