Badrisein Sital: ‘Ik wil berecht worden’

Badrisein Sital ziet geen constitutionele crisisBadrisein Sital, gewezen legerofficier en verdachte in het 8 decemberstrafproces tezamen met 24 anderen waaronder hoofdverdachte president Desi Bouterse, zegt de mening van Bouterse niet te delen met betrekking tot de door laatstgenoemde geconstateerde ‘constitutionele crisis’. Deze constatering deed de president naar aanleiding van het feit dat de Krijgsraad de Amnestiewet terzijde gelegd heeft en aangekondigd heeft met een strafeis te zullen komen, die zal gelden voor alle verdachten in het 8 decemberstrafproces. Sital gaat echter geen strafzaak uit de weg. Er is volgens Sital geen constitutionele crisis en de rechterlijke macht moet naar zijn mening doen wat er aan besluiten is genomen. “Het moet doorgaan. Het is gewoon normaal”, zei de ex-militair in het actualiteitenprogramma Rashid Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal (KAAK). Sital blijft bij de stelling die hij reeds enkele jaren terug had ingenomen waarbij hij afstand had gedaan van de Amnestiewet. Hij had toen aangegeven geen gebruik te willen maken van de Amnestiewet. “Ik wil berecht worden’, zegt Sital nu wederom. Dit heeft hij destijds ook aan de voorzitter van de Krijgsraad te kennen gegeven. “Het moet nou eens een keertje gebeuren. Het duurt al te lang. Ik hoop dat er een eind aan komt. De knoop moet gewoon doorgehakt worden.” Overigens vindt Sital dat hij niet meer op de lijst van verdachten had moeten voorkomen. “Ik zou eigenlijk partij moeten zijn richting Bouterse, maar ik deel die partijschap niet”, stelt hij verder. Hij vindt de uitspraken van Bouterse over een constitutionele crisis voorts een opgeblazen handeling die onnodig onrust brengt in de gemeenschap.
Over de mededeling van de president als zou de staat in gevaar zijn, zegt Sital dat hij niet weet welk onderdeel van de staat in gevaar is. De president bezigt volgens hem heel zwaarwichtige woorden. “Ik ben ook op onderzoek, maar ik zie dat gevarenelement niet. Wat is er aan de hand?” Het feit dat de president overigens vaag blijft in deze en geen duidelijkheid geeft, wekt volgens hem alleen maar meer irritatie. Er zijn volgens hem zoveel elementen aan de staatsveiligheid. “Er moet aangegeven worden welk deel in gevaar is en wat er precies preventief gedaan is om dat element de kiem in te smoren. Dit is de taak van de bewakers van de staatsveiligheid. De Veiligheidsraad is nog niet eens bij elkaar gekomen, je begint al tamtam te maken als hoogste gezagsdrager, welke waarde moet ik daaraan hechten”, zegt Sital. De president heeft ook gesteld dat er figuren en krachten zijn die zaken op een chaos aansturen. Volgens Sital zou het goed zijn als Bouterse deze zou noemen. Dit is volgens hem ook al een stuk preventie waarbij er awareness wordt gekweekt bij de samenleving. “De zaak zou ontleed moeten worden zodat de samenleving het ook kan weten. Het onderwerp is wazig en onrustversterkend.” Sital vindt de uitspraken van de president zeer vreemde. Het betrekken van het leger en de politie door de president ziet Sital als een politieke zet in de context van staatsveiligheid. Ook Juspol-minister Jennifer van Dijk –Silos gaat niet vrijuit als het gaat om het zaaien van onrust. Zij was volgens Sital eigenlijk ‘aan het kletsen’ door het uiten van haar bezorgdheid bij de president. Zij had haar waarnemingen bij de procureur-generaal en de korpschef moeten deponeren. “Zij kletst gewoon”, meent Sital. “Ze had de president alleen moeten zeggen wat zij geconstateerd had en wat zij eraan gaat doen.” Silos heeft volgens Sital voor haar beurt gesproken.

error: Kopiëren mag niet!