Vakcentrales organiseren lezingen over ‘hot issues’

De vakcentrales C-47,PWO en FAL organiseren een tweetal interessante lezingen. De deskundigen ir. Edmund Neus en ir. Winston Ramautarsing zijn door de organiserende vakcentrales gevraagd om hun licht te laten schijnen op een tweetal brandende vraagstukken die het leven van alle Surinamers op dit moment beïnvloeden. Het eerste vraagstuk betreft de door de regering eenzijdig verhoogde energietarieven. Decennialang heeft de regering om uiteenlopende redenen de energietarieven gesubsidieerd uit onze belastinggelden en nu wil men in een crisissituatie van de economie binnen een termijn van acht maanden deze tarieven aanzienlijk verhogen. Delen van de vakbeweging hebben, ondersteund door grote delen van de werkers, burgers en ondernemers al twee keer heftig protest bij de regering en bij De Nationale Assemblee aangetekend tegen deze tariefsverhoging. Het is namelijk voor deze vakcentrales duidelijk dat vele werkers, burgers en delen uit het bedrijfsleven de voorgestelde tariefsverhogingen van stroom en water nu niet kunnen betalen. Daarom hebben deze vakcentrales gesteld dat de verhogingen beter kunnen worden verschoven naar het jaar 2018, wanneer volgens de regering de economie weer gaat groeien, of dat de geplande verhogingen in plaats van over een periode van acht maanden over een periode van vijf jaar worden uitgesmeerd.
Het tweede vraagstuk betreft de lening die de regering voor een periode van 2 jaar onder zeer stringente voorwaarden is aangegaan bij het IMF. De vakbeweging heeft niets tegen het IMF, maar is wel volledig tegen de IMF receptuur. Deze receptuur is ook onderdeel van de verstrekte tweejarige “Stand by Arrangment”. Toepassing van de IMF receptuur betekent dat de economie misschien gezond wordt gemaakt, maar dat aan de andere kant de werkers en de burgers onder hevige stress worden gezet en sterk verarmen, omdat hun besteedbaar inkomen met de dag afneemt en ook verder zal afnemen. Ook zullen de werkloosheid toenemen en zal de verdeling van de inkomens in ons land onder de IMF receptuur verslechteren.
De presentatie van ir. Neus heeft als titel ‘De berekening van de energietarieven anders bekeken’, terwijl die van rr. Ramautarsing getiteld is ‘Met IMF uit de crisis??????’. Inderdaad een flink aantal vraagtekens. Naast de lezingen zullen de volgende experts zitting hebben in een panel, te weten: Sherida Mormon (consultant/econoom), Arristo Kelly (ondernemer, lid Asfa), Danny Lachman (Adek, energiedeskundige), Albert Alleyne (Consumentenkring) en Armand Zunder (Ravaksur).
Deze informatie- en discussieavond achten de organiserende vakcentrales voor elke Surinamer van belang. Zij nodigen daarom ook de gemeenschap uit om dit evenement bij te wonen op donderdag 23 juni 2016 in het SPA Centrum aan de Fred Derbystraat # 64. De inloop is om 18.30 uur en de eerste lezing start om 19.00 uur.

error: Kopiëren mag niet!