Jaarfeest Bigi Poika gaat 60ste herdenking tegemoet

Dorpshoofd Anesta Jagendorst spreekt haar bestuur toe
Dorpshoofd Anesta Jagendorst spreekt haar bestuur toe
Het traditionele dorpsfeest van het inheems dorp Bigi Poika werd in het afgelopen weekeinde voor de 59ste keer gevierd. Het feit dat er al wekenlang geen brandstof voor de generator beschikbaar is, ondanks herhaalde verzoeken voor brandstoflevering, mocht de pret niet drukken. Voor de 60ste herdenking volgend jaar worden al grootse plannen gemaakt.
Het cultureel gebeuren werd door wijlen kapitein Alexander Jagendorst in het leven geroepen, als eerbetoon aan de voorouders van dit eeuwenoude Kali’na dorp. Die moeten volgens de traditie op passende wijze herdacht en geëerd worden, waarbij ook om bescherming en kracht gevraagd wordt. De viering/herdenking vindt jaarlijks rond 18 en 19 juni plaats met zang en dans, zowel in de dorpskern als bij de Gran Poikakreek, en duurt twee dagen lang.
Behalve de dorpelingen en bezoekers was ook een delegatie van andere dorpshoofden uit het Para-gebied en andere regio’s (Vids) aanwezig. Het huidig dorpshoofd van Bigi Poika, Anesta Jagendorst, riep haar bestuur en bevolking op om de cultuur en tradities hoog te houden, en vroeg aan het volk om het bestuur kritisch te blijven steunen en op de vingers te tikken wanneer dat nodig is. Dorpshoofd Theo Jubitana, die namens de bezoekende delegatie sprak, gaf aan dat cultuur de basis van de identiteit van een volk is, en ook de nodige kracht geeft in de strijd voor vooruitgang en tegen onrecht.

error: Kopiëren mag niet!