In Memoriam: Ramdew Gangadin (1949-2016)

Op donderdag 9 juni 2016 kregen wij het droevig bericht dat onze vriend, broer, de heer Ramdew Gangadin is heengegaan. Het is niet prettig wanneer zulke berichten jouw bereiken. Als mens weet je ook dat met de geboorte ook de dood vastgelegd is, alleen het tijdstip van het heengaan is niet bekend. Mijn vriend, broer Ramdew Gangadin heeft een zeer bewogen leven gehad. Hij is op 18 september 1949 geboren en komt uit een gezin van 12 kinderen (5 zonen en 7 dochters). Hij laat 4 broers,7 zusters, zijn echtgenote, zijn zoon, zijn dochter en 2 kleinkinderen achter.
Na het mulo-onderwijs gevolgd te hebben is hij voor Boekhouden gaan studeren. Met succes heeft hij zijn PD en MBA diploma Boekhouden afgerond. Hij heeft ruim 38 jaren bij LTT en later bij Telesur gewerkt en heeft het tot staflid bij Telesur gebracht. Ruim 8 jaren terug is hij met pensioen gegaan. Vanwege zijn bewogenheid kon onze vriend, na zijn pensionering, niet stil zitten en was continu bezig met de gemeenschap. Een druk leven ook na zijn pensionering. Hij is de motor geweest van de oprichting (ruim 23 jaar terug) van de markt welke gelegen is op de hoek van de Tout Lui Fautkanaal en de Highway. Hij was voorzitter van deze markt. Op deze markt kunnen de buurtbewoners hun producten ten verkoop aanbieden en daarmee heeft hij de decentralisatie gedachten in daden omgezet en tegelijk werkgelegenheid gecreëerd voor honderden marktventers. Hij was tevens voorzitter van de Shrimatie Arya Prantiek Sabha Mandir aan het Tout Lui Fautkanaal. Als Hindoe heeft hij ook een van zijn plichten (het dienen van de mens) op een zeer correcte manier vervuld. Het is te veel op te noemen.
Het levensverhaal van een mens van 66 jaar kan jij onmogelijk in een A-4 vastleggen. Wij moeten als mens een ding goed begrijpen dat wij in dit kort leven op deze aardbol bijzondere taken te vervullen hebben. Wij moeten niet alleen aan ons zelf denken, maar ook volledig inzetten voor jouw gezin, voor de gemeenschap, voor onze buren en voor onze vrienden. Mensen komen en mensen gaan, maar de gemeenschap blijft voortbestaan. Wij moeten met ons allen streven om een goede, veilige samenleving te creëren, waar onze kinderen, vrienden en familieleden rustig en in harmonie met de medemens kunnen leven. De goede daden van de mens blijven lang in onze herinneringen voortleven. De politicus Mohandas Karemchand Gandhi (1869-1948) heeft de naam” Mahatma” gehad, terwijl hij geen Mahatma heette, maar vanwege zijn daden, zijn levenshouding tegenover de mens, zijn ideeën over de maatschappij, over het leven, over de dood, over kinderhuwelijken en over het kastenstelsel worden door zijn geschriften door miljoenen (ook na de dood, 68 jaar terug) mensen gelezen.
De heer Gangadin was een zeer sociaal, leergierig en vooruitstrevend mens. Mijn eerste kennismaking was ruim 26 jaar terug. In deze jaren is er tussen ons een hechte band ontstaan en via die band heb ik ook de rest van de familie Gangadin van dichtbij leren kennen. De geleerde Swami Vivekananda heeft veel geschreven over Karma. Ik citeer enkele zinnen over de Karma die wij in ons leven moeten meenemen: “Niemand krijgt iets zonder dat hij het verdient; dit is de eeuwige wet. We denken misschien wel eens, dat het niet zo is, maar op de lange duur worden we er toch van overtuigd. Iemand kan levenslang naar rijkdom streven, hij kan duizenden mensen oplichten, maar tenslotte ziet hij toch, dat hij niet verdiende rijk te worden en het leven wordt hem tot een last. Wij kunnen voortdurend middelen verzamelen om onze stoffelijke behoeften te bevredigen, maar alleen voor zover wij ze verdienen, worden ze waarlijk ons bezit. Een mens kan alle boeken ter wereld kopen en in zijn boekenkast zetten, maar hij zal alleen die boeken, welke hij verdient, kunnen lezen en wat hij verdient, wordt weer bepaald door karma. Ons karma bepaalt , wat we verdienen en wat we tot ons kunnen nemen.” Deze wijze woorden van de Swami moeten ons versterken om als een goed mens te leven. Als mens kunnen wij alleen maar bidden en de almachtige vragen dat de atma (zijn ziel) van Ramdew de eeuwige rust mag hebben.
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!