Medewerkers Cultuur confronteren Onderwijsminister met situatie

Medewerkers van Directoraat Cultuur hebben in een gesprek met Onderwijs minister Robert Peneux hem geconfronteerd met hetgeen zich thans afspeelt op het directoraat. Het directoraat heeft zo twee jaar geleden haar kantoorruimte afgebroken nadat er met Buza is afgesproken dat er een nieuwe kantoorruimte gebouwd zou worden waarin zowel Buza als de verschillende secties van het directoraat gevestigd zouden zijn zijn. Na de bouw is Buza echter van gedachte veranderd en hebben zij het gebouw in zijn geheel opgeëist. Er is volgens medewerkers eerder hierover gesproken met de minister die volgens hen, toen aan de minister van Buitenlandse zaken, Nirmala Badrising, toestemming heeft gegeven om het gebouw te gebruiken. Hij is erop gewezen dat omdat hij die toezegging heeft gedaan de medewerkers van Cultuur nu in deze situatie zitten. De minister heeft aangegeven niet op de hoogte te zijn van de afspraken en dat hij daardoor de toezegging heeft gedaan. De medewerkers hebben de minister in deze gevraagd om vaker met hen in conclaaf te gaan. “Je moet op onderzoek uitgaan en kijken wat de lopende afspraken zijn voordat je mensen dingen belooft”, aldus een der personeelsleden. Een personeelslid geeft aan dat de medewerkers de minister nauwelijks zien waardoor er geen communicatie is. “Sommige zitten 30 jaar hier en dragen een bepaalde bagage met zich mee waardoor het belangrijk is dat je van tijd tot tijd met hen praat”.
De minister heeft als reactie gegeven ervoor te zullen zorgen dat er een verandering komt. De medewerkers zeggen echter het oplossingsmodel een beetje vaag te vinden, omdat er niet is aangegeven hoe het probleem opgelost wordt. Er is beloofd binnen drie weken te werken aan een oplossingsmodel. De onderwijsminister heeft aangegeven de situatie aan de Vice president en president voor te leggen. VP Ashwin Adhin bekleedde bij het maken van de afspraak tussen het directoraat en Buza , de functie van minister van Onderwijs. De VP is dus goed op de hoogte van zaken. Op dit moment nemen de medewerkers een afwachtende houding aan, tot dat de beloofde actie ondernomen is.
Haidy Claver coördinator afdeling Documentatie Informatie en Verzorging (DIV) geeft aan dat de minister zich erop beroept dat dingen die 35 jaar geleden zijn gebeurd niet op te kunnen lossen, omdat hij niet hard op papier heeft wie de sleutels zou moeten krijgen. De DIV coördinator is van mening dat dit dan op papier gezet moet worden. “De minister heeft zelf ook aangegeven de situatie mensonterend te vinden vooral ten aanzien van de toiletten. Maar de vraag is wat doe je eraan. De regering moet weten hoe met haar ambtenaren om te gaan en als er geen oplossing komt dan blijft de tent dicht”, zegt Claver. De prikacties gaan volgen omdat men geen geloof heeft dat er een oplossing komt binnen drie weken. “Wie ontmantelt zijn eigen gebouw om anderen erin te laten gaan en om daarover niets te zeggen. Dat wil zeggen dat de regering niet goed zorgt voor haar medewerkers”, zegt Claver enigszins geërgerd. “Hoe de acties eruit zullen zien zal nog bekeken worden. In ieder geval moeten we de vinger op de pols houden”, aldus Haidy Claver.

error: Kopiëren mag niet!