Zes gaan voor voorzitterschap Politiebond

1 HAKRINBANK DONEERT COMPUTER AAN OS 4 NICKERIEIn de Politieacademie werd woensdag de loting gehouden in verband met de bestuursverkiezing bij de Surinaamse Politiebond (SPB) op 17 juli 2016. Voor het eerst heeft het politiebondsbestuur 6 kandidatenlijsten gehad, die zich samen met hun leden verkiesbaar stellen. Voorzitter van de Surinaamse politiebond Robby Ramdjiawan wenst alle leden succes toe. Hij geeft aan dat hij 5 jaren als voorzitter heeft gediend en heel wat zaken voor de politieleden heeft mogen realiseren. Er zijn 6 kandidatenlijsten ingediend, waarvan een lijst met daarop 10 leden en er is ook een lijst met slechts 2 leden. Na de loting ziet de volgorde er als volgt uit.
Lijst nummer 1: Oscar Terborg heeft zich als voorzitter kandidaat gesteld, met als leden Ernest Haakmat, Tjandersein Gopal, Melvin Pinas, Nicolai Marie, Jean Arichero en Lucille Gemin.
Lijst nummer 2 onder aanvoering van Humphrey Naarden, hoofd van de Narcotica afdeling. Hij heeft in zijn groep Steve Badri, Gracia Vijent, Krishnakoemar Binda, Jermain Elskamp Ulrich Pregers en Robert Prade.
Lijst nummer 3 heeft Raoul Helling als lijsttrekker; samen met de kandidaten Sarwankoemar Kasi, Milton Kensmil, Mielando Atompai, Johan Rozenblad, Revelino Eijk en Sergio Genlte. Lijst nummer 4 heeft George Randjitsing, gewestelijke politiecommandant van Marowijne als lijsttrekker. Zijn leden zijn Sanjai Gouri, Gerold Moerjawikarama, Theodorus Roosland en Mervier Poeketie.
Lijst nummer 5 heeft als kandidaat-voorzitter Arnie Boldewijn. Hij heeft 10 leden opgebracht, terwijl het aantal bestuursleden op 7 is gesteld. Hij heeft als leden Robert Maayen, Lloyd Heinze, Kiran Rampersad, Romeo Pinas, Jeffery Kartijoatmo, Sahira Uiterloo, Georgette Nums en Malty Raghoebarsing.
Lijst nummer 6 heeft slechts 2 leden, te weten Lothar Biervliet en Ricardo Mahes.
Er zijn 2.300 politieleden die hun voorzitterskeuze mogen bepalen. Ramdjiawan stelt zich niet herkiesbaar. Op 17 juli wordt de verkiezing gehouden. Hoofdinspecteur Rudi Stijnberg is de voorzitter van de verkiezingscommissie. Hij had deze functie ook bij de vorige verkiezingen. Er zal ervoor gezorgd worden dat elke politieman, waar dan ook ondergebracht, in de gelegenheid gesteld zal worden om zijn stem naar keuze uit te brengen.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!