Geruchten verhoging inschrijf- en collegegeld Adek duren voort

Dagblad Suriname verneemt dat de collegegelden op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adek) voor het collegejaar 2016-2017 mogelijk omhoog gaan. De bedragen zullen naar verluidt rond SRD 1700 voor inschrijfgeld en 2000 voor collegegeld zijn. Anderen noemen weer een bedrag van SRD 2500 voor collegegeld. Over het huidig collegejaar was het bedrag nog SRD 750 voor inschrijfgeld. Jack Mencke, voorzitter van het bestuur van Adek, om een reactie gevraagd, zegt dat er inderdaad sprake van is. Hij deelde Dagblad Suriname evenwel mee dat hij het niet relevant vond om op de kwestie in te gaan. Mencke gaf dus geen reactie. Studentenvertegenwoordiger Emanuel Scheek, gaf aan niet op de hoogte te zijn van dit besluit. Hij gaat ervan uit dat indien zulks het geval zou zijn, hij het wel zou weten, aangezien hij lid is van het Adek-bestuur is. Hij zei het wel jammer te vinden dat deze ideeën in de gemeenschap worden rond verteld zonder dat hier enige officiële berichtgeving over te vinden is. Ondertussen verkeren de Adek studenten in het onzekere.
Patricia Etnel, lid van de Vaste Commissie Onderwijs in DNA, geeft ook aan dat de commissie nog niets heeft vernomen over collegegelden. Indien er sprake zal zijn van invoering van collegegelden of verhoging van inschrijfgelden dan zal dit uiterlijk eind juli bekend moeten zijn. De studenten en de ouders moeten zich immers kunnen voorbereiden op de kosten. Zij adviseert dat de officiële berichtgeving wordt afgewacht. In november 2014, had de toenmalige minister van Onderwijs, Ashwin Adhin, aangegeven dat het nodig zou zijn om de collegegelden te verhogen. Dit als men verbeteringen wenste op de universiteit en om het instituut naar een hoger kwaliteitsniveau te kunnen tillen. De tot op dat moment gehanteerde bedragen voor collegegelden waren volgens hem niet realistisch. Het toenmalige universiteitsbestuur had aangegeven dat indien gekeken wordt naar andere universiteiten in de regio, de hoogte van het collegegeld aan de universiteit in Suriname niet alleen niet marktconform is, het ligt ver beneden de gehanteerde tarieven in de regio. In Guyana bedraagt het collegegeld bijvoorbeeld US$1500. Met het verhoogde inschrijf of collegegeld zou de universiteit beter in staat zijn kostendekkend te functioneren of misschien ook de nodige investeringen te plegen. Momenteel is Adek overigens niet berekend op de grote stroom studenten die zich elk jaar inschrijft. Het aantal collegelokalen is al enige tijd niet meer toereikend. Het bedrag van SRD 750 wordt sinds 2012 gehanteerd. Reeds toen was het bedrag volgens het toenmalig universiteitsbestuur al niet kostendekkend. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) kwam daarom in met het verschil. Met de IMF samenwerking die de regering onlangs is aangegaan moeten alle subsidies van overheidswege nu komen te vervallen. Het budget van Minowc is bovendien recentelijk met 40% teruggebracht vanwege doorgevoerde bezuinigingen op de begroting. Het ministerie zal nu logischerwijs niet meer in staat zijn om de Adek te kunnen ondersteunen. De zware last zal nu op de schouders van de ouders of de studerenden zelf komen.

error: Kopiëren mag niet!