Ravaksur levert niet slechts kritiek

Ravaksur levert niet slechts kritiekDe vakbondsorganisaties, verenigd in Ravaksur, hebben enkele commentaren geplaatst bij het Herstel- en Stabilisatieprogramma van de regering. Aan de hand van deze commentaren heeft Ravaksur een 8-tal aanbevelingen gedaan aan de regering. Hiermee kan volgens hen dan niet het verwijt meer gemaakt worden dat de vakbond alleen maar kritiek levert en niet met oplossingsvoorstellen komt, lieten Armand Zunder en Robby Brenstein weten tijdens de laatstgehouden persconferentie van de vakorganisatie. Een van de commentaren van Ravaksur op het Herstel- en Stabilisatieplan van de regering is dat er nergens een voorgenomen ontwikkelingsvisie, missie of strategie is opgenomen. Je krijgt volgens de vakbondsorganisaties de indruk dat de projecten en programma’s in het plan niet op basis van doelstellingen zijn uitgeselecteerd of aan de doelstellingen zijn getoetst. Dit is de reden dat projecten en programma’s bij hen onsamenhangend en niet als in doelstellingen verankerd overkomen.
In het plan lijkt sterk het accent te worden gelegd op het hervormen van de overheidsfinanciën en de stabilisatie van de ontwaarding van de SRD, maar er is niet specifiek aangegeven tegen welke U$ of Euro koers de SRD-bedragen gelden. De impact van de combinatie van maatregelen die zullen worden uitgevoerd, is bovendien niet vooraf door de regering berekend, waardoor er volgens de vakbonden ontwrichting van de economie en de samenleving zou kunnen optreden. De aanbevelingen zijn dat de regering volgens de vakbonden allereerst moeten proberen om consensus te bereiken onder deskundigen en stakeholders voor het plan. De regering zou voorts moeten erkennen dat de huidige situatie mede de oorzaak is van haar verspillend beleid. Dit zal volgens Ravaksur bijdragen aan het ontleden van het daadwerkelijke financieel-economisch probleem, waardoor aan de hand hiervan naar complete oplossingen kan worden gezocht.
De regering zou de top van de monetaire autoriteiten, zoals het ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname(CBvS), naast deskundigen op het gebied van financiële aangelegenheden, ook met deskundigen op het gebied van commodities en conjunctuurvraagstukken moeten bemensen. Door in multidisciplinaire teams samen te werken, kan dan een anticyclisch begrotingsbeleid geïntroduceerd en ingevoerd worden. De reëel economie, gekoppeld aan regionale ontwikkelingen moeten wezenlijker aan de orde worden gesteld. De uitstraling van de transformatie naar een nieuwe moderne duurzame inrichting van de economie moet in het plan beter tot zijn recht komen. De creatieve en dienstverlenende industrieën moeten ook in het plan worden opgenomen. Het verbouwen van nieuwe gewassen, die meer fungeren als grondstoffen, wordt centraal gesteld terwijl de verwerkingsindustrieën dit zouden moeten zijn. De rol van de lokale starters, herstarters of lokale moet nader worden uitgewerkt, evenals de rol en impact van FDI’s. Tenslotte is Ravaksur van mening dat er een grondigere analyse van de overheidsfinanciën moet worden gemaakt dan de analyse die momenteel in het plan is opgenomen.

error: Kopiëren mag niet!