Bezittingen CHS in beslag genomen

De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), de Nationale Partij Suriname (NPS), de Pertjajah Luhur (PL) en volksvertegenwoordigers Barkat Mohabali en Prem Sardjoe hebben opdracht gegeven om beslag te leggen op de bezittingen van het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Het betreft alle gelden, geldswaarden en goederen van het CHS.
De inbeslagname heeft op vrijdag 10 juni 2016 omstreeks half elf via de deurwaarder plaatsgevonden. Hiertoe is overgegaan, omdat het CHS geen uitvoering heeft gegeven aan het vonnis van de kortgedingrechter om te doen voorzien in de vacatures door Mohabali en Sardjoe, nu de terugroeping van Sapoen en Chitan een feit is. In hoger beroep wees het Hof van Justitie de eis van het CHS tot uitstel van uitvoering van het kortgedingvonnis af, maar zelfs toen gaf het CHS geen gevolg aan de uitspraak om in de vacatures te voorzien.
Het bovenstaande heeft ertoe geleid dat de dwangsom is opgelopen tot srd 310.000 over de periode 7 mei – 6 juni 2016. Ook moet het CHS de proceskosten van srd 480 betalen, alsook srd 325 voor de betekenis van het vonnis. Aangezien deze betalingen niet hebben plaatsgevonden, is overgegaan tot executoriaal beslag van onroerende goederen van het CHS. Daartoe behoren vergadertafels, bureaus, stoelen, een flat screen televisie, computers, een aantal filekasten, uitstalkasten en printers, tot een ijskast en ijsboxen. De verkoop van de in beslag genomen goederen zal plaatsvinden op 4 juli 2016.
PL-voorzitter Paul Somohardjo stelt dat Suriname nog steeds een rechtstaat is en dat het CHS uitvoering moet geven aan het vonnis. Deze instantie moet voorzien in de vacatures, waardoor Mohabali en Sardjoe formeel kunnen worden toegelaten tot De Nationale Assemblee. Tot nu toe is dat niet gebeurd. Het is niet uitgesloten dat er meerdere maatregelen zullen komen om het CHS tot uitvoering van het vonnis te laten overgaan.

error: Kopiëren mag niet!