Venetiaan de romanticus

1 Venetiaan de romanticus 2
1 Venetiaan de romanticus 1Dagblad Suriname heeft in verband met de 80ste geboortedag van R.R. Venetiaan op 18 juni aanstaande zijn doopceel gelicht om deze kei uit de kast te halen. In deze editie komt u meer te weten over de drievoudige president van de Republiek Suriname. De mening van meerdere personen werd opgetekend en vervlochten om te komen tot dit verslag.
Ronald Venetiaan is succesvol. Dat is geen toeval, het is het resultaat van een levenslange inzet voor de idealen en van een aantal persoonlijke kwaliteiten, zoals zijn intelligentie, doorzettingsvermogen, wilskracht, fysieke kracht, en niet te vergeten door de kwaliteiten van zijn wederhelft, Liesbeth Vanenburg. Venetiaan heeft een lange, opmerkelijke levensgeschiedenis, die met recht succesvol en voorbeeldig genoemd mag worden. Een groot deel van die levensgeschiedenis staat in het teken van zijn politieke loopbaan, maar het is een levensgeschiedenis waarover meer verhaald kan worden, zoals over zijn jeugd, zijn sociale achtergrond, zijn academische prestaties, zijn dichterschap, zijn gezinsleven. Mevrouw Liesbeth Venetiaan, geboren Vanenburg heeft zich een aantal keren uitgelaten in de zin, dat haar man heel romantisch is. Zijn getrouwen ervaren hem ook als iemand die in zijn doen en laten meer bestuurd wordt door het gevoel dan door het koele verstand. Mogelijk raken we hier de kern van zijn karakter. Een andere essentie is waarschijnlijk ijdelheid. Dat blijkt uit zijn acties ondernomen om dit proces te camoufleren. Ook het ontwerpen van zijn eigen ambtskleding wijst in deze richting. Een derde essentie van zijn karakter is evenwichtigheid en vasthoudendheid, een trek die volgens sommige analytici soms ontaardt in een zekere starheid en koppigheid. Velen zien in zijn karakter vooral zijn intelligentie, zijn gewoontes. Zijn begaafdheden heeft hij op een goede manier weten te benutten, maar ze blijven, hoe belangrijk ook, randverschijnselen van de totaliteit; de essentie van zijn persoonlijkheid is daarmee nog niet ontbloot.
Zuurpruim
Venetiaan is op het eerste gezicht een zuurpruim, maar dan een die ook wel op gezelligheid is gesteld. Hij is opvliegend van aard, maar weet die emotie te onderdrukken, vermoeden wij. Scherp van tong als hij is, heeft hij ook een krasse pen. Hij heeft het graag geriefelijk, maar het verlies van een huis of een bepaald meubelstuk doet hem minder dan de daaruit resulterende veranderingen in routine. Hij heeft een aangeboren voorzichtigheid en bezit de vechterskracht van een in de hoek gedreven kat. Hem in een hoek drukken kan kleerscheuren opleveren voor de uitdager. Het kan niet missen, hij heeft een sterk bezitterinstinct, de karaktertrek die hem tot politicus, volksvertegenwoordiger, minister en driemaal president verhief.

error: Kopiëren mag niet!