VVEPS bezorgd over tegennatuurlijke levensstijl gay gemeenschap

De Vereniging van Volle Evangelie en Pinkstergemeenten en bedieningen in Suriname (VVEPS) is bezorgd over de tegennatuurlijke levensstijl van de zogeheten lesbische, gays en bi-sexuele en transgender groeperingen in Suriname. Hun bezorgdheid vloeit voort uit het feit dat het bekend is dat Suriname als monistische staat enkele internationale verdragen betreffende mensenrechten heeft geratificeerd en daardoor mogelijkerwijs gebonden is aan bepaalde voorwaarden binnen de verdragen. Vandaar dat de VVEPS de Rechterlijke macht vraagt een officiële erkenning van transgender in onze samenleving niet te laten plaatsvinden. Men stelt dat het belangrijk is dat de rechter zich niet ontvankelijk verklaard omdat deze erkenning verregaande gevolgen kan hebben.
De gemeente geeft middels enkele voorbeelden aan waarom zij dit beroep doet op de overheid. “Ten eerste krijgt een manspersoon die is omgebouwd tot een vrouw en wettig erkend wordt alle rechten van een vrouw krijgt en wettig in het huwelijk kan treden met een andere man. Hierdoor wordt het recht van een mannelijke huwelijkspartner geschonden omdat hij met een niet authentieke vrouw is getrouwd. Indien een transgender het recht krijgt om kinderen te adopteren wordt daarbij het recht van de kinderen op een authentieke vrouwpersoon als moeder ontnomen. Er wordt hiermee een sterke inbreuk gemaakt op de psychologische ontwikkeling van de kinderen. Er zijn genoeg onderzoeken die onderbouwen dat verschillende jongemannen ontsporen door het ontbreken van een echte vader en moederfiguur. Wat de gemeente verder verontrust is dat transgenders in ons land maatschappelijke en religieuze groeperingen kunnen forceren op basis van antidiscriminatie wetten om tegen hun geloofsovertuigingen, principes en organisatie policies de transgender te accepteren en hun wensen uit voeren. Dit zou heel negatieve gevolgen kunnen hebben op onze samenleving. De VVERS praat vanuit haar overtuiging dat de orde van het gezin vastgelegd is op het geschreven woord van God, de Bijbel en een gezond verstand. De maatschappij is sinds mensen bestaan gebouwd op deze orde welke gevormd wordt door een vader en een moeder en kinderen.
De VVERS doet een dringend beroep op de wetgevende, de rechterlijke en de uitvoerende macht om er op toe te zien dat tegennatuurlijke relaties nooit zullen worden gelegaliseerd en of geaccepteerd in de samenleving, vanwege het behoud van deze normen en waarden in ons land. Ook benadrukt zij open te staan om deze groep te ontvangen en de liefde god te tonen en te begeleiden naar het herstel van een Bijbelse levensstijl.

error: Kopiëren mag niet!