Bee verzoekt Hoefdraad om arrogante houding vaarwel te zeggen

Volgens Parlementariër Maribus Bee begrijpt de minister van Financiën totaal niet wat het begrip ‘democratie’ inhoudt. Volgens Financiënminister Gillmore Hoefdraad is het nergens vastgelegd dat een deal met het IMF eerst door DNA moet worden goedgekeurd. “Er is wel altijd consultatie met DNA geweest en de precaire situatie is binnen DNA behandeld”, stelt de minister.
Bee wijst op geschreven en ongeschreven conventies die de uitspraak van de minister tegenspreken. Hij noemt geen wettelijke regelingen om onnodig discussie te voorkomen.
Volgens de grondwet echter, worden overeenkomsten met andere mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties door of met machtiging van de President gesloten en voor zover de overeenkomst dat eist, door de President bekrachtigd. In het geval van de MOU met het IMF is er ondertekend door de minister van Financiën. Overeenkomsten moeten volgens de grondwet zo spoedig mogelijk aan De Nationale Assemblée worden verteld. Overeenkomsten worden niet bekrachtigd en treden niet in werking dan nadat zij door De Nationale Assemblée zijn goedgekeurd.
Volgens Bee dient het parlement goedkeuring te geven aan bilaterale overeenkomsten. Het betekent dat Suriname gebonden wordt aan een internationale instelling. “Het parlement vertegenwoordigt het volk. Wanneer men slecht bestuur voorstaat en buiten de begroting om zo een zwaarwichtig besluit neemt, zou een zelf respecterende overheid, altijd het parlement moeten betrekken”, stelt Bee.
De president zal volgens de politicus corrigerend moeten optreden naar de minister van Financiën. Hij verzoekt de minister om de arrogante houding die hij nu heeft aangenomen, vaarwel te zeggen. “Het is aan hem te wijten als president van de moederbank, dat wij momenteel met deze problemen zitten. Hij moet zijn arrogante opstelling loslaten. De Vereniging van Economisten heeft gezegd en bijdrage te willen leveren om het Herstel en Stabilisatieplan van de overheid te herschrijven om dat zij minpunten in hebben gezien. De minister zegt doodleuk dat hij de VES niet nodig heeft. De minister moet weten dat hij niet de eigenaar van het land is. Hij heeft jaren lang SRD 80.000 verdiend. Laat hij de VES een kans geven want zij doen het zonder enig financieel belang. Hij moet Suriname de kans geven om wederom bovenop te komen. Echter twijfelen wij dat dat onder zijn leiding zal gebeuren”, aldus Bee.
Deze verregaande uitspraak van Bee is ook het gevolg van de houding van de leiding van De Nationale Assemblee. De organisatie wordt onder de huidige leiding niet meer gerespecteerd, waardoor de regering volgens Bee blijft doen wat zij hebben wil.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!