Agent Moredjo ten grave gedragen

De 26-jarige agent van politie, Benjamin Joshua Moredjo, is dinsdagmiddag onder grote belangstelling en met korpseer ten grave gedragen. Zeven leden van het RBT waren op maandag 30 mei vanuit Tamanredjo naar Albina vertrokken, voor hun detachering in het Lawagebied. Onderweg naar hun plaats van bestemming is het vaartuig waarin de leden en nog andere personen zaten gekapseisd. Iedereen heeft zich in veiligheid weten te stellen behalve Moredjo die jammer genoeg in de diepte verdween. Het ontzielde lichaam van de agent van politie derde klasse werd woensdagmorgen rond 10.30 uur in de nabije omgeving van de plaats waar het vaartuig is gekapseisd, geborgen. De nabestaanden krijgen per geval na hun overlijden SRD 5000,- uitgekeerd. En wanneer het gaat om dood in of door de dienst krijgt men SRD 7500,- ter dekking van begrafeniskosten. Uit bekomen informatie blijkt dat de korpschef de totale begrafenis kosten heeft bekostigd. Behalve dit heeft de bond ook van zijn kant uit een bedrag uitgekeerd aan naaste familie van de overledene.
In verband hiermee sprak Dagblad Suriname met de voorzitter van de Politiebond, Robby Ramjiawan. Hij gaf aan dat het heengaan van agent Moredjo een groot verlies is voor de politie, maar ook voor de Surinaamse bevolking. “Als een politieagent overlijdt tijdens het werk kunnen de nabestaanden kiezen voor een uitvaart met korpseer. Dit is een uitvaart met unieke elementen, zoals een erehaag, dragers en een vlag op de kist”, zegt Ramjiawan. De tragische dood van Moredjo heeft het totale politie-apparaat diep geschokt. “Het is belangrijk om te weten aan wat voor gevaren politieambtenaren blootstaan. Hiertegenover staan de vrij lage bezoldigingen bij de politie. Ramjiawan benadrukt dat in principe bij geen andere beroepsgroep het risico-aspect zo hoog is als bij de politie. Met betrekking tot de lage bezoldiging zal de bond binnen niet al te lange tijd rond de tafel gaan zitten met de korpsleiding. Ramjiawan betreurt het ongeval ten zeerste. Het was breed in de pers uitgemeten dat er geen zwemvesten aanwezig waren, maar na onderzoek blijkt dat er wel vesten beschikbaar waren.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!