Mungra: Economische crisis verhoogt risico psychische en fysieke klachten Surinamers

Mungra toename psychische en fysieke klachten surinamers door crisisAsha Mungra, arts en voorzitter van de Unie van Surinaamse Vrouwen, zegt dat zij in haar dagelijkse praktijk als huisarts heeft gemerkt dat steeds meer patiënten gebukt gaan onder de financiële crisis in het land en als gevolg daarvan psychische klachten ontwikkelen. Zij geeft aan dat aangezien de oorzaak van hun klachten te maken heeft met een tekort aan financiële middelen het probleem feitelijk alleen verholpen zou kunnen worden als de oorzaak kon worden weggewerkt. “En hiermee kan niemand je eigenlijk helpen. Ook al verwijs je ze door, het moment dat ze weer geconfronteerd worden met de realiteit is er geen oplossing voor. Als de financiële druk erg hoog is zijn er weinig opties”. Bovendien is het volgens Mungra zo dat met de huidige vooruitzichten het verwachtbaar is dat mensen het financieel nog zwaarder zullen krijgen in de komende periode. Een gevolg van psychische klachten is dat zij kunnen overgaan in fysieke klachten, legt de arts uit. Mensen kunnen gaan lijden aan hoge bloeddruk en allerlei hart- en vaatziekten. Daarnaast kunnen gevoelens van onmacht, frustratie, depressie of agressie zich uiten in allerlei ongewenste handelingen zoals moord, zelfmoord, berovingen en zelfs plunderingen. Partners komen ook in relationele problemen terecht die te maken hebben met financiën. Vrouwen en vooral alleenstaande vrouwen hebben het in een economische crisissituatie doorgaans het moeilijkst en lijden aan zware psychische stress. Zij moeten namelijk alle eindjes alleen aan elkaar knopen. Zij moeten zorgen dat hun kinderen kunnen eten en naar school kunnen gaan. “Zij weten niet meer hoe zij gaan uitkomen”. Alle verhogingen waarmee Surinamers geconfronteerd zijn de afgelopen periode, hebben ertoe geleid dat gezinnen ernstige problemen krijgen waarbij het kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften al een uitdaging is. Omdat babyvoeding nu ook onbetaalbaar is geworden zullen vooral werkende moeders naar alternatieve voedingsmiddelen gaan zoeken met alle gevolgen van dien voor de gezondheid van baby’s. Dan komt bovenop dat de medische zorg voor velen onbereikbaar wordt. Een normaal huishouden er op na houden en een kind de nodige voeding geven zal ernstig in gevaar komen met de voortschrijdende situatie van devaluatie, prijsinflatie en tariefsverhogingen op transport, schoolgeld en nutsvoorzieningen. “Dit omdat mensen gewoon geen geld hebben”. Mungra verwacht dat wij geconfronteerd zullen worden met ondervoeding bij kinderen. Ook ouderen die niet uitkomen met hun AOV zullen te maken krijgen met verhongering. Mannen die werkloos worden en niet meer voor hun gezin kunnen zorgen geraken in problemen. Deze groep is ook gevoelig voor psychische stress. Ze hebben misschien ook lopende verplichtingen waaraan zij niet kunnen voldoen zoals leningen etc. Dit zal mogelijk ook leiden tot een stijging van het aantal zelfmoordgevallen. Dit beeld zagen we ook al bij de sluiting van Surland destijds, brengt Mungra in herinnering. “De situatie is nu al nijpend en de kosten van levensonderhoud worden alsmaar hoger terwijl de mensen zelf niet meer geld verdienen dan voorheen. We mogen dus ernstigere dingen verwachten”., aldus Asha Mungra.

error: Kopiëren mag niet!