HI waarschuwt tegen eigendunkelijk aanpassen van brandstofprijzen

De Districts-Commissaris van Para heeft hedenmorgen een pompstation van Zanderij gesloten vanwege het feit, dat de pompstationhouder de brandstofprijzen eigendunkelijk zou hebben verhoogd.
Het ministerie van Handel en Industrie wil hierbij nogmaals benadrukken, dat zij de instantie is die bevoegd is de prijzen van benzine bij de pomp vast te stellen. Dit gebeurt in overleg met de oliemaatschappijen. Het eigendunkelijk wijzigen van de brandstofprijzen door servicestationhouders is dan ook niet toegestaan.
Het Ministerie doet daarom een beroep op de servicestationhouders de prijzen, die door de overheid zijn bepaald te handhaven en niet het heft in eigen handen te nemen door nieuwe/verhoogde prijzen aan de consument door te rekenen.
Voor de goede orde kan worden gemeld , dat het besluit is genomen dat er op dit moment geen verhoging van de vastgestelde Pompprijs zal plaatsvinden. De directeur van HI, mevrouw Reina Raveles, betreurt het dan ook, dat in een artikel van DWT-online van 6 juni 2016, met als kop “Benzineprijs wordt marktconform”, geheel onjuist is aangegeven dat zij zou hebben gezegd, dat er elk moment de marktconforme verhoging van de benzineprijs kan plaatsvinden, welk artikel tot enige onrust heeft geleid in de samenleving.
Het Ministerie van Handel en Industrie doet hierbij een beroep op de samenleving om niet in paniek te raken, maar gewoon de formele (pers)berichten van het Ministerie af te wachten.
Afdeling Voorlichting Handel en Industrie

error: Kopiëren mag niet!