VHP bij Immigratie: Idealisme een droom van vooruitgang

Op 5 juni is het precies 143 jaar geleden dat de eerste Brits-Indische immigranten voet aan wal zetten in Suriname, te Fort Nieuw-Amsterdam. Het grootste gedeelte van de immigranten kwam als contractarbeider. Daarom werd deze groep ook wel kantraki’s genoemd. In wezen was het systeem van contractarbeid een verkapte vorm van slavernij. Met de aanvoer van Hindoestaanse contractarbeiders uit Brits-Indië begon een van de meest belangrijke immigraties voor Suriname. Vaak waren het de negatieve omstandigheden in eigen land die de immigranten ertoe dreven in te gaan op de verhalen van de wervers. De bedoeling was na een tijdelijk verblijf terug te keren naar het land van herkomst. Echter zijn velen hier achtergebleven, die in Suriname een nieuw begin zagen.
De arbeiders werden voor een periode van vijf jaar onder erbarmelijke omstandigheden te werk gesteld op de plantages. Er waren geen toereikende medische voorzieningen, een karig loon en barakken om in te wonen. Het waren verpauperde boeren, landlozen, landarbeiders en mensen met familieproblemen. Maar deze boeren zagen in Suriname een nieuw begin. Een toekomst die begon met een schone lei in Suriname. Na de afschaffing van de slavernij waren de Hindoestanen van groot belang voor de plantages. Het gat van de weggetrokken slaven moest immers gevuld worden. Ze hebben zich op vele gebieden sterk ontwikkeld. Op sociaal gebied hebben ze zich ontwikkeld tot echte Surinamers. Ook op economisch gebied zijn de Hindoestanen niet stil blijven zitten. Veel bedrijven vandaag de dag zijn in handen van Hindoestanen.
In de multiculturele samenleving die Suriname nu is, neemt ook de Hindoestaanse gemeenschap haar plaats in. De Hindoestanen ontwikkelden zich tot een middenklasse, die zich door het volgen van hoger onderwijs oriënteerde op de hele samenleving. De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) is bijzonder blij dat de Hindoestaanse immigranten ondanks alle barrières hun cultuur hebben weten te behouden. Als partij zijn wij bijzonder blij dat ofschoon wij in een multiculturele samenleving met uiteenlopende culturen wonen, wij vreedzaam naast en met elkaar leven. Echter, merkt de partij op dat normen en waarden tegenwoordig niet in acht worden genomen. We leven in een tijd waarin veel normen en waarden verloren dreigen te gaan te midden van de hedendaagse invloeden. Normen en waarden maken ook deel uit van onze cultuur. De VHP doet een beroep op de gemeenschap om de achteruitgang van normen en waarden een halt toe te roepen.
De partij is zeer tevreden dat de Hindoestaanse gemeenschap voortdurend een grote bijdrage levert aan de opbouw van ons geliefd land Suriname en een waardige plaats inneemt in onze maatschappij. Zij heeft haar stempel gedrukt op allerlei gebieden. Onze voorouders zijn hier gekomen met een stukje idealisme, een droom van vooruitkomen. Het streven was een betere wereld, een betere toekomst, een beter leven door hard te werken. Dat hebben ze gerealiseerd. We moeten trots zijn op onze voorouders. De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) wenst de totale samenleving een vreugdevolle herdenking 143 jaar Hindoestaanse Immigratie toe.

error: Kopiëren mag niet!