Miskin ziet geen problemen in nieuw bestand SZF

De Centrale voor Landsdienaren Organisatie (CLO) presenteerde onlangs op een Bijzondere Assemblee van de Ledenraad van de CLO, in verband met het 45-jarig bestaan van de organisatie, een 11 punten tellende wensenpakket. In dit wensenpakket zijn er zaken opgenomen, waaraan de regering per punt specifiek aandacht zal moeten besteden. Daarin zijn er niet alleen nieuwe wensen opgenomen, maar ook de invoering van zaken die eerder door CLO en de overheid waren overeengekomen. Een van de punten van dit document is de verbetering van de gezondheidszorg, met nadruk op verbetering van het pakket van het Staatsziekenfonds (SZF). De regering heeft ingaande 9 oktober 2014 een Nationale Basiszorgverzekering ingevoerd. De CLO blijft vasthouden aan haar uitgangspunt dat de landsdienaren en de met hen gelijkgestelden tenminste over het gezondheidszorgpakket van het SZF-personeel moet kunnen beschikken. Natuurlijk moeten ook alle elementen van de Nationale Basiszorgverzekering meegenomen worden. Ook het invoeren van vrije tandheelkundige behandeling, welke bij akkoord tussen de regering en de CLO in 1993 is overeengekomen, moet nog uitgevoerd worden. Het laatste behoort behalve tot verbetering, ook tot uitbreiding van het pakket.
Uit de actualiteiten blijkt dat het SZF momenteel belast wordt met nog circa 150.000 burgers, die door de overheid worden verzorgd. Vooral de premiebetalers bij het SZF maken zich zorgen over deze belasting, die door de overheid plaatsvindt. Men vreest dat de overheid zo meteen niet in staat zal zijn om de premie voor de nieuwe verzekerden te betalen. Dit doet ook denken aan de achteruitgang van de kwaliteit van de zorg. Volgens CLO-topper Michael Miskin moet dat gedeelte nog blijken. “Ik ga daar niet van uit. Ik ga ervan uit dat SZF voor de zorg van de extra mensen, apart geld krijgt van de overheid, zoals Self Reliance daarvoor geld heeft gekregen”, stelt Miskin. De oude Meerjaren Ontwikkelingsplannen schreven ook voor dat de regering het voornemen had om de gezondheidzorg van Sociale Zaken en het SZF bij elkaar te brengen. “Dit was eigenlijk al lang in de planning. Ook toen ik in de regering zat, is door CLO hetzelfde voorgesteld. De voormalige vicepresident heeft ervoor gekozen om de zaak aan te besteden. Toen heeft SZF de tender niet gewonnen. Als SZF die tender had gewonnen, was het bestand wel naar SZF gegaan”, zegt Miskin. Al met al ziet Miskin geen vuiltje aan de lucht bij het overhevelen de groep naar SZF, zolang de overheid dat maar kan dragen.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!