VSB-leden vrij om mee te doen met protestactie vandaag

De leden van de VSB hebben geheel in lijn met de kernwaarden van de VSB, namelijk sociale dialoog en tripartisme, tijdens de ALV begrip getoond voor de beweegreden van de protestdemonstratie, maar laat leden vrij in hun besluit tot deelname.
Op woensdag 1 juni is de VSB in spoed vergadering bijeengekomen, dit naar aanleiding van de aanvraag van RAVAKSUR ter ondersteuning van de protestmanifestatie van donderdag 2 juni a.s.
Alhoewel de VSB de beweegredenen van de samenwerkende organisaties kan begrijpen, zijn ze er niet van overtuigd, dat deze aktie het gewenste resultaat zal opleveren.
De leden van de VSB zijn vrij op hun wijze invulling te geven aan de geplande aktie.
Onderstaand de besluiten die genomen zijn op de ALV van woensdag 1 juni 2016.
■Leden van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) bijeen in een Bijzondere Algemene Leden Vergadering (ALV) op woensdag 01 juni 2016, besluiten om het Bestuur van de Vereniging wederom mandaat te geven om de dialoog met de overheid omtrent het gevoerd beleid, inclusief het vaststellen van de energietarieven en de plannen ter sanering van de economie, zo lang als mogelijk voort te zetten.
■ De leden geven aan, dat dit proces geheel in lijn is met de kernwaarden van de VSB, namelijk sociale dialoog en tripartisme. Alhoewel er niet over alle onderwerpen overeenstemming is, met de partijen, die meedoen met de protestdemonstratie, overheerst wel het gevoel van onvrede over het tot nu toe gevoerd beleid van de overheid.
■ De Leden verklaren volledig te begrijpen, dat andere groeperingen, met name de Vakbeweging en andere organisaties van het bedrijfsleven, op dit moment kiezen voor andere methoden om hun terechte ontevredenheid over het beleid en de voorgenomen plannen kenbaar te maken. De leden betreuren het tevens dat de overheid tot nu toe heeft nagelaten om middels dialoog de enorme crisis waar ons land zich in bevindt aan te pakken.
■Gelet op het bovenstaand, is het besluit van de ledenvergadering dat de individuele leden met inachtneming van de specifieke bedrijfsomstandigheden de mogelijkheid zullen bekijken op welke wijze zij invulling kunnen geven aan het verzoek ter ondersteuning van de protestdemonstratie.

Vereniging Surinaams bedrijfsleven

error: Kopiëren mag niet!