Unie van Surinaamse Vrouwen ondersteunt protestmanifestatie

De Unie van Surinaamse Vrouwen (USV) ondersteunt de protestmanifestatie op 2 juni van de vakbeweging en het bedrijfsleven tegen verhoogde stroom- en watertarieven en de gang naar het IMF. De USV is diep verontwaardigd over de manier waarop gedurende een jaar tijd het sociaal contract welke beloofd was aan het volk, verworden is tot een wurgcontract.
Naast het politieke schaakspel vóór en na de verkiezing werd tegelijkertijd het economische schaakspel ingezet. Een schaakspel welke zelfs schaakgrootmeester Karpov zou doen sidderen. De spelregels werden eenzijdig bepaald. De strategie die is toegepast doet denken aan dat van een silent killer. Het eerste doelwit was de staatskas, die uitgeput werd.
Het tweede doelwit was de middenklasse: specialisten (negen maanden geen salaris ontvangen), aannemers die failliet zijn geraakt e.a. Ze kregen een appeltje voor de dorst als zoethoudertje. Immers de middenklasse zal niet makkelijk de straat op gaan en voor sociale onrust zorgen.
De gang naar het IMF is intussen reeds ingezet. Dit zal terug te vinden zijn in de kosten van de vele dienstreizen van de ex-governor van de Centrale Bank al dan niet bijgestaan door de huidige minister van Buitenlandse Zaken. De verkiezingswinst werd behaald.
De volgende strategie was tijdwinst voor IMF en het garanderen van sociale rust vanwege de lege staatskas. Doelgroep: maatschappelijke groeperingen, bedrijfsleven, politieke partijen, vakbeweging e.a. Een nieuw wapen werd als middel in deze strijd gebruikt namelijk het magisch woord ‘dialoog’ de nette jongens zijn dol op dit woord. Allerhande schijnbewegingen van dialoog en toezeggingen met bovengenoemde groeperingen werden ingezet; deze strategie van sociale manipulatie werd als bevredigend ervaren.
Al gauw werd de derde veldslag geleverd nu op de gehele middenklasse; brandstofverhoging, hyperinflatie, wisselkoersen, valutaveilingen e.a. en de eerste verhoging van de stroomtarieven conform de eisen van het IMF. De economie van het land werd op het schaakbord geplaatst, een economische chaos was het gevolg.
De mofinawans worden in deze fase nog rustig gehouden het middel dat gebruikt wordt is spirituele indoctrinatie daar zijn ze dol op, gecombineerd met zgn. voedselpakketten en zgn. tegemoetkoming voor de stroomtarieven.
Bevriende vakbondsleiders worden ingezet zodat de koningin vrij spel heeft op het schaakbord. De grote groep ambtenaren en parastatale bedrijven worden in toom gehouden. De werknemers van de kleine parastatale bedrijven die maanden geen salaris hebben ontvangen blijven de roependen in de woestijn. Hun vakbondsleiders horen hun noodkreten niet, die zijn Oost-Indisch doof en ziende blind. De ILO conventies waar Suriname aan gebonden is hebben ze samen met hun geweten weggewist.
Ook delen van het bedrijfsleven maken de keus om de koningin vrij spel te geven. Recent in het geheugen is de maagdelijke opstelling van de nieuwbakken voorzitter van de VSB die de verleiding niet kon weerstaan van het magische woord dialoog; bezwijkt voor de worst die hem wordt voorgehouden en met de moordende stroomtarieven die binnen 8 maanden zal worden doorgevoerd kiest hij voor een pijnlijke ervaring om daarmede de toekomst van vele bedrijven en arbeiders op het spel te zetten. In deze eerste fase zijn reeds bijkans 80 bedrijven gesloten.
Het IMF heeft een valse start gemaakt. Door de dragers van de zware last van het noodkrediet t.w de volksvertegenwoordigers, het bedrijfsleven, en de vakbeweging uit te sluiten van enige informatie over het pakket aan maatregelen en is IMF medeplichtig aan een groot sociaal- en financieel onrecht jegens het Surinaamse volk. Moraal en ethiek zijn normen en waarden die ook door het bankwezen in acht dienen te worden genomen. Met het goedkeuren van het plan door het IMF is de buit binnengehaald en wordt de vierde veldslag geleverd; een genadeslag voor allen dus ook voor de mofinawans.
Op 2 juni zal een petitie worden aangeboden, ditmaal aan De Nationale Assemblee. De USV doet een oproep aan alle Surinamers ongeacht tot welke politieke partij u behoort om gezamenlijk in een vreedzame demonstratie uw misnoegen te uiten tegen de desastreuze maatregelen.
Zij doet een oproep aan de Assembleeleden om de eed die zij hebben afgelegd bij hun beëdiging in acht te nemen. Zij herinnert hen aan de betrekkelijkheid van het leven. De stoel waarop u zit is tijdelijk, maar uw geweten draagt u tot de dood.
Allen die meewerken aan het doordrukken van het IMF door de strot van het volk moeten weten dat wanneer u het kwaad omhelst zal het kwaad ook u en uw geliefden eens omhelzen. Bezint eer Gij begint!
Unie van Surinaamse Vrouwen
Drs. Asha Mungra (voorzitter)

error: Kopiëren mag niet!